มาตราฐาน รถทัวร์
    รถทัวร์  รถ VIP ม.1ก
      
    รถทัวร์  รถ VIP ( รถ 2 ชั้น ) ม.4ก
      ม.4 (ก) VIP - รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง, 2 ชั้น
    รถทัวร์  รถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ ( รถ 2 ชั้น ) ม.4พ
      รถปรับอากาศชั้น 1 พิเศษ ( รถ 2 ชั้น ) / ม.4พ
    รถทัวร์  รถปรับอากาศชั้น 1 ( รถ 2 ชั้น ) ม.4ข
      ม.4 (ข) รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) : 50 ที่นั่ง
    รถทัวร์  รถปรับอากาศชั้น 1 ม.1ข
      ม.1 (ข) รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง
    รถทัวร์  รถปรับอากาศชั้น 2 ( รถ 2 ชั้น ) ม.4ค
      ม.4 (ค) รถปรับอากาศชั้น 2 (2 ชั้น) : 55 ที่นั่ง
    รถทัวร์  รถปรับอากาศชั้น 2 ม.2
      ม.2 รถปรับอากาศชั้น 2
    รถทัวร์  รถโดยสารระหว่างประเทศ
      รถโดยสารระหว่างประเทศ รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง