จุดจำหน่าย Outlet Location Thaiticketmajor ติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook
    RUEL Free Time World Tour Live in Bangkok 2020
    RUEL Free Time World Tour Live in Bangkok 2020 Public Sale7 ธ.ค. 2562, 10:00 น. วันแสดง14 มี.ค. 2563 GMM Live House @ Central World Fl.8
    MAYA Music Festival 2020
    MAYA Music Festival 2020 Public Sale7 ธ.ค. 2562, 10:00 น. วันแสดง31 ม.ค. 2563 - 1 ก.พ. 2563 MAYA Space