หน้าหลัก | คอนเสิร์ต | คอนเสิร์ต จีวันแบนด์ ''ปิดดวงตา-เปิดปัญญา''

คอนเสิร์ต จีวันแบนด์ ''ปิดดวงตา-เปิดปัญญา''

สถานที่แสดง :

ประตูเปิด :

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

500 บาท

URL :

รอบการแสดง

วันแสดง เวลา
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2560 17.00 น.

ผังการแสดง

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
500 บาท

รายละเอียด

ขอเชิญชม
คอนเสิร์ต จีวันแบนด์ ''ปิดดวงตา-เปิดปัญญา''

ตามรอยธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในโอกาสสลายสรีระธาตุหลวงพ่อปัญญา

ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2560 เวลา 17.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บัตรราคา 500บาท
เปิดจำหน่ายบัตร วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม เป็นต้นไป

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น