คอนเสิร์ต

STUTTGART CHAMBER ORCHESTRA

  • วันเปิดจำหน่ายวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562, 10:00 น.

  • ราคาบัตร 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000
  • Ticket Status ON SALE NOW

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

Stuttgart Chamber Orchestra
Date: November 30, 2019 Time: 4:00 P.M.
Ticket Price 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 Baht

Ticket Promotion
  • 30% discount for subscription package holders and Music Lover Card holders 
  • 50% discount for student (at Thai Ticket Major outlets only)