หน้าหลัก | การแสดง | สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล

สี่แผ่นดิน เดอะมิวสิคัล

สถานที่แสดง :

เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์, กรุงเทพมหานคร, ไทย

ประตูเปิด :

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร :

ตั้งแต่  29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 500 บาท

URL :

รอบการแสดง

วันแสดง เวลา
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560   19.30 น. GALA
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 13.30 น.  
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560   19.30 น.
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 13.30 น. (Sold Out) 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 13.30 น.  
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560   19.30 น.
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 13.30 น. (Sold Out) 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 13.30 น.  
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560   19.30 น.
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 13.30 น. 19.30 น. (Sold Out)
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 13.30 น.  
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560   19.30 น.
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 13.30 น.  
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560   19.30 น.
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 13.30 น.  
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 13.30 น.  
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 13.30 น.  
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 13.30 น.  
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 13.30 น.  
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 13.30 น.  
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560   19.30 น.
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 13.30 น.  
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 13.30 น. 19.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 13.30 น. 19.30 น.

มี subtitle ทุกรอบการแสดง
-บท "อั้น" แสดงโดย ไอซ์ ศรัณยู  เฉพาะรอบ 13.30 น. ในวันที่ 11/12/18/19/25/26 พ.ย. 2/3/5/9 ธ.ค.
และรอบ 19.30 น. ในวันที่ 10 ธ.ค.

-บท "อั้น" แสดงโดย ณัฏฐ์  ทิวไผ่งาม  เฉพาะรอบ 19.30 น. ในวันที่ 11/12/17/18/24/25 พ.ย. 1/2/5/9 ธ.ค.
และรอบ 13.30 น. ในวันที่ 10 ธ.ค.

ผังการแสดง

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 500 บาท
หมายเหตุ
  • ประตูเปิดก่อนการแสดง 30 นาที การแสดงเริ่มตรงเวลา หากผู้ชมเข้าโรงละครไม่ทันเวลาการแสดงเริ่ม จะสามารถเข้าได้อีกครั้งตามเวลาที่กำหนด    
  • ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เข้าชมการแสดง
  • ขอสงวนสิทธิ 1 ที่นั่ง ต่อ 1 ผู้ชม
  • สำหรับลูกค้าที่นั่งรถเข็น โปรดแจ้งที่จุดจำหน่ายหรือทางคอลเซ็นเตอร์ ก่อนการซื้อบัตร
  • การซื้อบัตรผ่านทางเวบไซต์ จะเป็นแบบ Best Seat
  • บัตรซื้อแล้ว ไม่สามารถ upgrade เปลี่ยนรอบ
  • ทางโรงละคร ไม่อนุญาตให้นำกล้องภ่ายภาพ หรือกล้องวิดีโอทุกชนิด เข้าไปภายในโรงละคร


สามารถสมัคร R Card ได้ที่นี่1. โปรโมชั่นส่วนลด 30%  สำหรับนักเรียน
- รับส่วนลด 30%  เฉพาะ 7 รอบการแสดงนี้เท่านั้น!! 
ศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560      รอบ 19.30 น.
เสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560     รอบ 19.30 น.
อาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560 รอบ 13.30 น.
ศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560         รอบ 19.30 น.
เสาร์ที่ 2 ธ.ค. 2560        รอบ 19.30 น.
อาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2560    รอบ 13.30 น.
เสาร์ที่ 9 ธ.ค. 2560        รอบ 19.30 น.
 
เงื่อนไขการซื้อบัตร
-    ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาไม่เกินปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 22 ปี
แสดงบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา  จำนวน 1 คน พร้อมผู้ติดตาม 1 คน  รับส่วนลด 30% ยกเว้นบัตร 500 บาท
-    ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรชมละครเวที คู่กับบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา ในวันที่มาชมการแสดง
หากบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษาสูญหาย สามารถใช้ใบแจ้งความเพื่อยืนยันตนได้
-   ระยะเวลาการซื้อบัตร ตั้งแต่วันนี้ - 9 ธันวาคม 2560
-   ซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์และฝ่ายขายเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ โทร 02-6422400-5
 

2. โปรโมชั่นส่วนลด 30%  สำหรับผู้สูงอายุ
- รับส่วนลด 30%  เฉพาะรอบการแสดง
เสาร์ที่ 9 ธ.ค. 2560      รอบ 19.30 น.
เงื่อนไขการซื้อบัตรสำหรับผู้สูงอายุ
-    ผู้ที่มีอายุ 60  ปีขึ้นไป  แสดงบัตรประชาชน  รับส่วนลด 30% ยกเว้นบัตร 500 บาท
-    บัตรประชาชน 1 ใบ/ 1 สิทธิ์ โดยสามารถรับสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรชมละครเวทีได้ 2 ที่นั่ง
-    ระยะเวลาการซื้อบัตร ตั้งแต่วันนี้ - 9 ธันวาคม 2560
-    ซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์และฝ่ายขายเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์  โทร 02-6422400-5 

รายละเอียด

ซีเนริโอ
ภูมิใจเสนอ
"ละครเวที สี่แผ่นดิน  เดอะมิวสิคัล"
 
การกลับมาครั้งใหม่ของละครเวทีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เพื่อคนไทยในปี  2560
 
นำแสดงโดย
สินจัย  เปล่งพานิช
กัน นภัทร
ไอซ์ ศรัณยู
รัดเกล้า อามระดิษ
อาร์ อาณัตพล
พร้อมด้วยนักแสดงสมทบอีกมากมาย
 
เปิดแสดงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์
 
บัตรราคา  500,1,000,1,500,2,000,2,500 และ 3,000 บาท
ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
เริ่มขายบัตรวันที่ 29 พฤษภาคม 2560


TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น