หน้าหลัก | สัมมนา | An Evening with Sadhguru in Thailand

An Evening with Sadhguru in Thailand

สถานที่อบรม :

Thai CC Grand Hall Sathorn, กรุงเทพ, ไทย

เวลาอบรม :

18.00 น. (ประตูเปิด)

วันจำหน่ายบัตรอบรม :

ตั้งแต่  09 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :

2,000 / 1,000 / 500 บาท

URL :

รอบการอบรม

วันแสดง เวลา
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 19.00 น.

ผังที่นั่งอบรม

คลิกเพื่อดูผังใหญ่
2,000 / 1,000 / 500 บาท
หมายเหตุ
- บัตรไม่ระบุที่นั่ง หากสูญหายซื้อใหม่ทุกกรณี 
- บัตรที่ซื้อแล้วไม่สามารถ ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง หรือ คืนเงินสด ไม่ว่ากรณีใด 
- รบกวนทุกท่านอยู่ในที่นั่ง ก่อนการแสดงเริ่ม 15 นาที 
- รบกวนมือถือ เปิดเป็นระบบสั่นในขณะชมการแสดง 
- ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมการแสดง 

รายละเอียด

Event Title
An Evening with Sadhguru in Thailand

Synopsis
Sadhguru is a contemporary mystic whose passion spills into everything that he encounters. His unique ability to make the ancient yogic sciences relevant to contemporary minds, his extraordinary presence, and the profoundly effective tools for inner wellbeing and self-empowerment that he offers, make “An Evening with Sadhguru” an evening to be inspired, transformed, or to touch a new dimension of experience within yourself.
Join us for An Evening with Sadhguru – for a deeper insight into our very existence and for a glimpse of what lies beyond.

Event Details
Date: Monday, 29th Jan 2018
Time: 7:00 - 9:30 pm
Venue: Thai CC Grand Hall Sathorn, Bangkok

Ticket Price
2,000 / 1,000 / 500 Baht

Early Bird Discount: 20% off till Jan 15th
 

 

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น