EN
TH

นั่งรถไฟสุดหรู SRT Prestige
จังหวัด นครนายก

SRT PRESTIGE รถไฟคลาสิค ระดับ First Class
เร็วๆ นี้

Itinerary

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับรถไฟ “SRT PRESTIGE”
รถไฟคลาสสิคระดับเฟิร์สคลาส (First Class) หนึ่งเดียวในไทย
ทริปรถไฟท่องเที่ยวนครนายก

 
 • สุด Exclusive กับรถไฟหรูส่วนตัว “SRT PRESTIGE” รถไฟคลาสสิกระดับเฟิร์สคลาส (First Class) ขบวนเดียวในประเทศไทย
 • อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่เราคัดสรรมาเพื่อเสริฟให้กับท่านบนรถไฟ
 • ชม อุโมงค์ไม้ไผ่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม
 • สัมผัสเสน่ห์วิถีไทยพวน ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน วัดฝั่งคลอง
 • ช่างภาพมืออาชีพคอยบริการถ่ายรูป รับรองได้รูปสวยๆ กลับบ้านแน่นอน
กำหนดการเดินทาง
05:20 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ชานชาลาที่ 6 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ตรวจวัดอุณหภูมิ และอำนวยความสะดวก
05:55 น. ออกเดินทางจาก สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยรถไฟสุดหรูระดับเฟิร์สคลาส “SRT PRESTIGE” สัมผัสเสน่ห์แห่งการเดินทาง
06:30 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
08:38 น. เดินทางถึง “สถานีรถไฟบ้านปากพลี” จ.นครนายก
09:00 น. เดินทางสู่ “วัดจุฬาภรณ์วนาราม” โดยรถตู้ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) โดยทางเข้าด้านหน้าจะเป็นซุ้มป่าไผ่ที่โค้งมาบรรจบกัน จนเกิดเป็นซุ้มที่คอยบังแดด ระยะทางกว่า 500 เมตร ให้คุณเดินชมความงามชิลล์ๆ ซึ่งซุ้มป่าไผ่นี้มีความคล้ายคลึงกับ ป่าไผ่อาราชิยาม่า อันโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องเรียกว่าเป็นความคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ระหว่างทางเดินจะได้ยินเสียงไม้ไผ่ลั่น เหมือนเป็นโน๊ตดนตรีอันไพเราะคอยขับกล่อม ภายในมีพระบรมสาริกธาตุพุทธเตชะมงคลชัย นอกจากนี้ รอบๆ บริเวณวัดยังมีพรรณไม้นานาชนิด เช่น ต้นยางนา ต้นโพธิ์อินเดีย ต้นพระพุทธเจ้า 5 องค์
11:00 น. เดินทางสู่ ชุมชนชาติพันธุ์ “พวน” จังหวัดนครนายกในอำเภอปากพลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
11:40 น. เดินทางถึง ซุ้มประตูชุมชนไทยพวน “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนพื้นบ้านวัดฝั่งคลอง” ณ วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยพวนที่อพยพมาตั้งรกรากในประเทศไทยสมัยอดีต ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ได้สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนไว้ให้เยาวชนหรือผู้คนทั่วไปมาศึกษา
เข้าสู่พิธีการต้อนรับเยือนถิ่นไทยพวน
- ผูกผ้าต้อนรับแขกผู้มาเยือน (ผู้ชาย-ผ้าขาวม้าเคียนเอว และผู้หญิง-สไบเบี่ยงบ่า)
- ขบวนกลองยาว รำนำขบวนต้อนรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันท้องถิ่นตามแบบฉบับชาวไทยพวน ภายใน ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน พร้อมชมศิลปการแสดงพื้นบ้านไทยพวน
บ่าย เข้าสู่ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง
- เรียนรู้ประวัติชุมชนและวัฒนธรรมไทยพวน
- ฝึกพูดภาษาไทยพวนง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน
- นำกรวยขันธ์ 5 กับช่อกุหลาบใบเตย กราบนมัสการพระครูวิริยานุโยค เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง
- ทำพิธีบายศรี “สู่ขวัญ เอิ้นขวัญพวน” เรียกขวัญให้กับผู้มาเยือน
- เรียน ทำไข่เค็ม ใบเตยหอมสูตรอัตลักษณ์วัดฝั่งคลอง
(หากมีเวลาเพียงพอ นำท่านแวะชม นกเหยี่ยวหูดำ นกเหยี่ยวหลายพันตัวที่หนีหนาวจากรัสเซีย จีน มองโกเลีย เกาหลี และญี่ปุ่น เพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และที่พักชั่วคราว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
16:00 น. ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟบ้านปากพลี
16:48 น. ออกเดินทางสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ด้วยรถไฟ SRT PRESTIGE
17:30 น. บริการอาหารว่างบนรถไฟ
19:40 น. เดินทางถึง สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจ


Conditions

อัตรารวม

 1. ยานพาหนะเดินทางเส้นทางตามระบุในรายการ พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว และเจ้าหน้าที่ดูแลคณะ
 2. อาหาร 2 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่าง 1 มื้อ
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ากิจกรรมตามระบุในรายการ
 4. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Prices

6,599 Baht

Coming Soon.
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว