สถิตฟ้า สถิตใจ ไทยนิรันดร์ บันทึกเรื่องราวงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิก สถิตฟ้า สถิตใจ บันทึกเรื่องราวงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
EN
TH

Jim Thompson Farm Tour 2016

 1. Jim Thompson Farm Tour 2016

 2. Jim Thompson Farm Tour 2016

 3. Jim Thompson Farm Tour 2016

 4. Jim Thompson Farm Tour 2016

 5. Jim Thompson Farm Tour 2016

 6. Jim Thompson Farm Tour 2016

 7. Jim Thompson Farm Tour 2016

 1. Jim Thompson Farm Tour 2016

 2. Jim Thompson Farm Tour 2016

 3. Jim Thompson Farm Tour 2016

 4. Jim Thompson Farm Tour 2016

 5. Jim Thompson Farm Tour 2016

 6. Jim Thompson Farm Tour 2016

 7. Jim Thompson Farm Tour 2016

Itinerary

Jim Thompson Farm Tour
Isan agro-cultural tourism destination Jim Thompson Farm is pleased to welcome visitors to immerse in scenic beauty of nature and traditional Isan way of life and culture during the period of Jim Thompson Farm Tour 2016 from 3 December 2016 to 8 January 2017.

Conditions

1. Weekday ticket can be used from Monday - Feiday, EXCEPT from December 31, 2016 to January 3, 2017.
2. Weekend ticket can be used every day, EXCEPT from December 31, 2016 to January 3, 2017.
3. New Year ticket can be used every day from December 31, 2016 to January 3, 2017.
4. Child ticket is applicable to a child with the height between 100 - 140 cm. If, on the date of entry, the child's height is higher than the limit, customer have to pay the difference for an adult ticket at the ticket booth at the entrance of the farm.
5. Free entry for children whose height is under 100 cm.
6. Ticket with higher price can be used in substitution for lower price ticket. But the difference cannot be redeemed for cash in any case.

Prices

Mon - Fri (Adult) 150 Baht
Mon - Fri (Kid) 100 Baht
Sat - Sun (Adult) 180 Baht
Sat - Sun (Kid) 140 Baht
31 Dec 2016 - 3 Jan 2017 (Adult) 240 Baht
31 Dec 2016 - 3 Jan 2017 (Kid) 160 Baht

Close sale.