EN
TH

อุดรธานี 4 วัน 2 คืน

โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

รายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 63 กรุงเทพฯ - หนองคาย
20.00 น. พบกัน ณ  จุดนัดพบ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี-รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า
ทีมงานให้การต้อนรับ และแนะนำการเดินทาง
แจก Travel kit ให้ทุกท่าน (เจลล้างมือ/หน้ากากอนามัย/ทิชชู่เปียก) 
รถบัสที่ใช้ จะมีการ ฉีดพ่น สเปรย์ฆ่าเชื้อทุกครั้งที่ท่านลงจากรถทุกแหล่งท่องเที่ยว
20.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (บริการผ้าห่ม สะอาด และอบฆ่าเชื้อทุกผืน)
วันที่ 4 เมษายน 63 วัดโพธิ์ชัย – วังนาคินทร์คำชะโนด – สปาเกลือสินเธาว์ - CHIC MARKET
เช้า เดินทางถึง จ.หนองคาย ให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัวที่ นฤมล อพาร์ทเม้นท์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า  บริการเมนูไข่กระทะ ข้าวต้ม และอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิด
วัดโพธิ์ชัย  จ.หนองคาย นมัสการหลวงพ่อพระใส  พระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียงเคารพนับถือ เ ป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ  ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก หน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์เบื้อล่างถึงยอดพระเกศ  4  คืบ 1 นิ้ว ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3   ได้อัญเชิญจากเมืองเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่วัดหอก่อง และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัยจนถึงปัจจุบัน  และช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบเมืองหนองคายเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพรในทุกปี
ร่วมพิธีขอพรบารมี 30 ทัศน์ เพื่อให้มีเกาะแก้วคุ้มภัย ปราบหมู่มาร โดย อาจารย์จมื่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
วังนาคินทร์ คำชะโนด  เดิมชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่า วังนาคินทร์คำ ชะโนด เนื่องจากเต็มไปด้วยต้นคำชะโนดที่มีอายุมาอย่างยาวนาน ซึ่งในประเทศไทยมีต้นคำชะโนดอยู่ที่นี่เพียงที่เดียวเท่านั้น ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พ่อปู่ศรีสุทโธ มหาเทพนาคราช และแม่ย่าปทุมมา  เพื่อขอพรและโชค ลาภ
สปาเกลือสินเธาว์ แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยความพิเศษของน้ำร้อนที่ได้จากธรรมชาติ มีความร้อนประมาณ 40 องศา เมื่อเกลือและน้ำอุ่นมารวมกัน ทำให้เกิดสปาแห่งนี้ขึ้น อิสระให้ท่านลองแช่เท้า แช่ตัว เพื่อคลายความปวดเมื่อย และเลือกซื้อของฝาก แชมพู และสบู่ที่มีส่วนผสมของเกลือสินเธาว์ ดอกอัญชัน และสมุนไพรอื่นๆ (ค่าบริการสปาไม่รวมในราคาทัวร์)
Chic Chic market จังหวัดหนองคาย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของจังหวัดหนองคาย และภาคอีสาน เป็นตลาดที่นำเครื่องบินมาไว้ถึง 2 ลำ เป็นจุดถ่ายรูปมุมใหม่ที่น่าสนใจของตลาดแห่งนี้ และยังมีมุมถ่ายรูปชิคๆ ให้ท่านเดินเล่น และเลือกชิม อาหาร และเครื่องดี่ม ที่มีอยู่มากมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตลาด CHIC CHIC MARKET (แจกคูปองอาหารท่านละ 100 บาท)               
เข้าสู่ที่พัก นฤมล อพาร์ทเม้นท์
วันที่ 5 เมษายน 63 ใส่บาตรเช้าริมโขง – SKY WALK ผาตากเสื้อ – เข้าถ้ำพญานาค - ถ้ำดินเพียง - พระธาตุหล้าหนอง – บ้านยุโรป - แดงแหนมเนือง
04.30 น. นำท่านออกเดินทาง เพื่อไปใส่บาตรริมแม่น้ำโขง
06.00 น. ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวนกว่า 30 รูป กับบรรยากาศยามเช้า ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก

วัดผาตากเสื้อ วัดเก่าแก่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2477 เป็นวัดที่หลวงปู่เทศน์ เทศน์รังสีไ ด้มาปฏิบัติธรรมอยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นได้มีพระสายวิปัสสนากรรมฐานมาปฏิบัติธรรมยังวัดแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หากมองจากวัดผาตากเสื้อมายังแม่น้ำโขง จะเห็นสันทรายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาคอย่างชัดเจน โดยได้รับการตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางในฝัน Dream Destination 2 จากการท่องเที่ยว คือ "เกล็ดพญานาคริมโขง" ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น จากจุดชมวิววัดผาตากเสื้อหากมองไปทางซ้ายมือจะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงวาดยาวโค้งเป็นคุ้งน้ำ กลางแม่น้ำมีเกาะ ขนาดใหญ่ ทำให้แม่น้ำโขงช่วงนี้มีลักษณะคล้ายแยกเป็นรูป Y ที่มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างชัดเจน บริเวณวัดยังมี “สกายวอล์ค” (SkyWalk)  จุดชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองหนองคาย เห็นแม่น้ำโขงยาวเป็นสาย เห็นเมืองสังข์ทอง และแขวงกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์
วัดถ้ำศรีมงคล หรือ วัดถ้ำดินเพียง  เชื่อกันว่าเป็นเมืองบาดาลของพญานาค เนื่องจากภายในถ้ำมีลักษณะเป็นโพรงเต็มไปหมด แต่ละโพรงเชื่อมทะลุถึงกันได้ การเข้าภายในถ้ำนั้นต้องเดิน กึ่งคลาน ไปตามรูต่างๆ ภายในถ้ำ คล้ายกับการเคลื่อนไหวของงูที่เลื้อยไปมาภายในถ้ำแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้จะต้องเป็นที่อยู่ และที่สัญจรของพญานาค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พระธาตุหล้าหนอง ในหนังสืออุรังคธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนมตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุองค์นี้ไว้ว่า สร้างโดยพระอรหันต์ 5 องค์ โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาพร้อมกัน และได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้พร้อมกัน 6 แห่งโดยพระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา 9 องค์บรรจุไว้ที่พระธาตุหล้าหนองแห่งนี้  อาจารย์จมื่น นำสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
บ้านเก่าสไตล์ยุโรป ในหนองคาย อาคารก่อสร้างเก่าแก่ที่สวยงาม อาคารต่างๆ ถูกสร้างด้วยศิลปะที่ผสมผสานความงามของศิลปะยุโรปแบบฝรั่งเศส ศิลปะจีน ไทย และเวียดนามเข้าด้วยกัน แล้วคุณจะรักหนองคายมากขึ้นกว่าเดิม กับอาคารโบราณเก่าแก่ที่ยังคงมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้
ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ปี พ.ศ. 2498 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย จ.หนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง ณ ตลาดแห่งนี้ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ตลาดท่าเสด็จ” เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านแดงแหนมเนือง
เข้าสู่ที่พัก นฤมล อพาร์ทเม้นท์
วันที่ 6 เมษายน 63 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม บ้านเชียง - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านภูมิปัญญา อาทิ เครื่องมือในการดำรงชีวิต และการสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่ครอบคลุมไปถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่ง โดยมีหลักฐานอ้างอิงถึงการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นของมนุษย์มาหลายพันปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
(เลี้ยงรับรองโดย ททท.สำนักงานอุดรธานี)
13.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.กรุงเทพฯ
22.00 น. เดินทางถึง จ.กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

กำหนดเดินทาง วันที่ 03 - 06 เม.ย 2563
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 - 3 ท่าน
ราคา ท่านละ
3,999 บาท
เด็ก (อายุ 2-12 ปี)
มีเตียงเสริม
ราคา ท่านละ
3,999 บาท
เด็ก (อายุ 2-12 ปี)
ไม่มีเตียงเสริม
ราคา ท่านละ
3,499 บาท
ผู้ใหญ่
พักห้องเดี่ยว
ชำระเพิ่ม ท่านละ
1,000 บาท

อัตรารวม
 1. รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชั้น และมักคุเทศก์นำเที่ยว พร้อมทีมงานดูแล ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 3. อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 5. Travel kit (เจลล้างมือ/หน้ากากอนามัย/ทิชชู่เปียก) 
 6. ชุดของไหว้บวงสรวง ณ คำชะโนด
 7. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
อัตราไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด และค่ามินิบาร์ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 2. สินน้ำใจพนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 100 บาท ท่าน/ทริป
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
ชำระเต็มจำนวน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
กรณีคณะเดินทางไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนพาหนะ ในการนำเที่ยวเพื่อความเหมาะสม เช่น รถตู้ หรือ รถไฟ
 
เงื่อนไขการเดินทาง
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากแต่จะยึดถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 3. สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 4. การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่งจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ราคา

เริ่มต้น 3999 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว