ดิ เอ็มควอเทียร์ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย รับภาพที่ระลึกจากงาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง”

กินเที่ยว
ดิ เอ็มควอเทียร์ เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย รับภาพที่ระลึกจากงาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง”

ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติและศิลปินแถวหน้าของไทย

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ มูลนิธิคีตรัตน์ จัดงาน “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง” นิทรรศการผสมผสานระหว่างดนตรีและศิลปะ อาทิ ศ.ปรีชา เถาทอง, รศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ , ผส.สุรสิทธิ์ เสาว์คง, อ.ปราชญ์ อรุณรังษี ฯลฯ ร้อยเรียงคีตศิลป์และงานจิตรกรรม เพื่อถวายความรำลึกและน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมชมการแสดง MIXED-MEDIA ART CO-CREATION (บรรเลงดนตรีจากภาพวาด) ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

 
พร้อมรับภาพวาดที่ระลึก พิมพ์ขนาดโปสการ์ด จำนวน ๑๙ ภาพ จาก ๑๙ ศิลปิน วันละ ๒ ภาพ (จำนวนจำกัด, ๑ ท่าน/ชุด/วัน) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 

 

 
 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก Emporium Emquartier