ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

หน้าแรก | สมาชิก | วิธีการซื้อ

 

ขั้นตอนการรับคิว / Procedure how to get in Line

1. ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ www.thaiticketmajor.com จะพบหน้า intro page
    From 8:00 a.m. onwards, our website www.thaiticketmajor.com will show intro page.

 
2. เมื่อลูกค้าคลิกที่ banner coldplay จะพบหน้า intro coldplay ดังภาพด้านล่าง
    Click at banner “Coldplay” and you’ll see “Intro Coldplay Page” (as below)
 
 
3. เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบ จะเปลี่ยนหน้าเป็นดังภาพด้านล่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่มสีแดง “กดเพื่อรับคิวซื้อบัตร” รับคิวได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป มาก่อนรับคิวก่อน
    Login and then the page will change to the picture below. Then click the red button “Click here to get in line.”
 
 

4. หลังจากกดเพื่อรับคิวซื้อบัตร จะพบหน้าจอแสดงคิวของท่าน ดังภาพด้านล่าง หน้านี้จะแสดงคิวของท่าน ห้าม logout ออกจากระบบเป็นเด็ดขาด
    After you click “Click here to get in line” button, it will redirect to “Queue Page”. Your queue number will show on this page. Please do not logout.

 
 

5. เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ให้รอจนกว่าจะถึงคิวของท่าน เมื่อถึงคิวของท่านสามารถทำการซื้อบัตรได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 20 นาที สามารถเลือกชำระได้ทั้งบัตรเครดิต / App บนมือถือ Line pay, Pay plus หรือ ทาง cash payment ซึ่งช่องทางนี้ มีกำหนดระยะเวลาการไปชำระเงินภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากทำรายการสำเร็จ (ลูกค้า 1 ท่าน ซื้อบัตรได้ 4 ใบ ต่อคิว)
    At 10:00 a.m. onwards, wait until it’s your turn. Then you can purchase the ticket within 20 minutes. For payment you can use credit card / App payment (Line pay, Pay Plus) or Cash payment. Please pay within 2 hours after get payment code. (1 transaction, Limited to 4 tickets maximum.)

หมายเหตุ เมื่อท่านได้รับคิวแล้ว อย่า logout ออกจากระบบเด็ดขาด ให้รอจนกว่าจะถึงคิวของท่าน เพื่อทำการซื้อบัตรต่อไป

Remark: When you receive your queue number, do not logout from the system. And wait until it’s your turn to purchase ticket.