สวนนกชัยนาท ตื่นตากับการชมนกในกรงขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

กินเที่ยว
สวนนกชัยนาท ตื่นตากับการชมนกในกรงขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

สวนนกชัยนาทถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท ซึ่งได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายปี ซึ่งปัจจุบันภายในสวนนกก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน นับเป็นอีกสถานที่ท่อง