51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

คอนเสิร์ต

51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559, 10:00 น.

แชร์
51 ปี งานเพลงหมอวราห์ คอนเสิร์ตอิ่มบุญอิ่มใจ

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด

เป็นคอนเสิร์ตเพื่อสมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และห้องสมุดดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นแนวเพลงสไตล์ Pop Orchestra โดยวาทยากรคือ อ. ธนพล   เศตะพราหมณ์ และประกอบไปด้วย วงดนตรีนักร้องประสานเสียง MU Choirs และ TPO งานแสดงครั้งนี้มีนักร้องรับเชิญ ดังนี้ คุณรังษิยา บรรณกร , คุณดาวใจ ไพจิตร , พญ. พันทิวา สินรัชตานันท์ , คุณฉันทนา กิตติยะพันธ์ , คุณโฉมฉาย อรุณฉาน , คุณวิชา วัชรเทพ , คุณชรัมภ์ เทพชัย , คุณเชี่ยวชาญ กิตสมบัติไทย , คุณทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล , คุณอุมาพร บัวพึ่ง , คุณสวลี ผกาพันธ์ , คุณศรวณี โพธิเทศ ,  คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส , คุณสุดา ชื่นบาน , คุณจิตติมา เจือใจ

สามารถติดต่อซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ที่คุณขวัญเกล้า หน่วยโทรศัพท์กลาง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร.02-201-1000 , 02-200-3000 และคุณสุนันทา สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.02-201-2424