ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล

เรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่าง “ชาริฟ” และ “มิเชลล์” ที่เกิดขึ้น ณ ดินแดนแห่งทะเลทรายท่ามกลางความร้อนระอุของสงครามชิงบัลลังก์ และอบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ อันลึกลับของดินแดนทะเลทราย

รอบการแสดง

เริ่มจำหน่ายบัตร 12 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

วันที่แสดง

เวลา

วันเสาร์ 26 ตุลาคม 2567

วันเสาร์ 26 ตุลาคม 2567

14:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

19:30 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 2567

วันอาทิตย์ 27 ตุลาคม 2567

14:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

19:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันพุธ 30 ตุลาคม 2567

วันพุธ 30 ตุลาคม 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พุธ 10 ก.ค. 67

วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2567

วันพฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พฤ 11 ก.ค. 67

วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
ศุกร์ 12 ก.ค. 67

วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ 2 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 13 ก.ค. 67

19:30 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 13 ก.ค. 67

วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
อาทิตย์ 14 ก.ค. 67

19:00 รอบการแสดงเดิม
อาทิตย์ 14 ก.ค. 67

วันพุธ 6 พฤศจิกายน 2567

วันพุธ 6 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พุธ 17 ก.ค. 67

วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พฤ 18 ก.ค. 67

วันศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
ศุกร์ 19 ก.ค. 67

วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ 9 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 20 ก.ค. 67

19:30 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 20 ก.ค. 67

วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
อาทิตย์ 21 ก.ค. 67

19:00 รอบการแสดงเดิม
อาทิตย์ 21 ก.ค. 67

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2567

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พุธ 24 ก.ค. 67

วันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พฤ 25 ก.ค. 67

วันศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
ศุกร์ 26 ก.ค. 67

วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ 16 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 27 ก.ค. 67

19:30 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 27 ก.ค. 67

วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
อาทิตย์ 28 ก.ค. 67

19:00 รอบการแสดงเดิม
อาทิตย์ 28 ก.ค. 67

วันพุธ 20 พฤศจิกายน 2567

วันพุธ 20 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พุธ 31 ก.ค. 67

วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พฤ 1 ส.ค. 67

วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
ศุกร์ 2 ส.ค. 67

วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 3 ส.ค. 67

19:30 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 3 ส.ค. 67

วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ 24 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
อาทิตย์ 4 ส.ค. 67

19:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันพุธ 27 พฤศจิกายน 2567

วันพุธ 27 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พุธ 7 ส.ค. 67

วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
พฤ 8 ส.ค. 67

วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2567

19:30 รอบการแสดงเดิม
ศุกร์ 9 ส.ค. 67

วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ 30 พฤศจิกายน 2567

14:00 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 10 ส.ค. 67

19:30 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันอาทิตย์ 1 ธันวาคม 2567

วันอาทิตย์ 1 ธันวาคม 2567

14:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

19:00 รอบเหมา

วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567

วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2567

19:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันศุกร์ 6 ธันวาคม 2567

วันศุกร์ 6 ธันวาคม 2567

19:30 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2567

วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2567

14:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

19:30 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันอาทิตย์ 8 ธันวาคม 2567

วันอาทิตย์ 8 ธันวาคม 2567

14:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

19:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2567

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2567

19:30 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันเสาร์ 14 ธันวาคม 2567

วันเสาร์ 14 ธันวาคม 2567

14:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

19:30 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

วันอาทิตย์ 15 ธันวาคม 2567

วันอาทิตย์ 15 ธันวาคม 2567

14:00 รอบทางเลือก
(เปิดเพิ่ม)

19:00 รอบการแสดงเดิม
เสาร์ 10 ส.ค. 67 19.30 น.

หมายเหตุ :
รอบวันพุธที่ 30 ต.ค., วันเสาร์ที่ 2 พ.ย., วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. - องค์อาหเม็ด รับบทโดย คุณชาย ชาตโยดม
รอบวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. รอบเวลา 14:00 น. และ รอบวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. - คุณเก่ง ธชย ติดภารกิจไม่สามารถแสดงได้แต่จะมีผู้แสดงแทน (Understudy)

ประกาศมาตรการเลื่อนรอบการแสดงและเปิดรอบทางเลือก(เปิดเพิ่ม)
“ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” สำหรับผู้ที่บัตรอยู่แล้ว

บริษัท ซีเนริโอ จำกัด จำเป็นต้องเลื่อนการแสดงละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” ตั้งแต่วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ไปจนถึงรอบวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 33 รอบ โดยรอบการแสดงของผู้ชมจะปรับเปลี่ยนไปตามวัน และเวลาไปตามรูปภาพประกอบ

กรณีผู้ชมที่สะดวกมารับชมในรอบการแสดงที่ทางบริษัทปรับเปลี่ยนให้ใหม่

 • ผู้ชมจะได้ที่นั่งในตำแหน่งเดิมตามที่เลือกไว้
 • ผู้ชมสามารถใช้บัตรใบเดิม ที่นั่งเดิม เข้าชมในรอบการแสดงที่ทางบริษัทปรับเปลี่ยนให้ใหม่ได้เลย
 • กรณีที่ผู้ชมยังไม่ได้รับบัตร สามารถรับบัตรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันแสดงได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก หรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแสดง ที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หน้าโรงละครฯ
 • กรณีที่ผู้ชมไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรอบหรือขอคืนเงินใดๆ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2567 ถือว่าเป็นการยินยอมในรอบการแสดงที่บริษัทเปลี่ยนให้

กรณีผู้ชมที่ไม่สะดวกมารับชมในรอบการแสดงที่ทางบริษัทปรับเปลี่ยนให้ใหม่

 1. แจ้งขอเปลี่ยนรอบการแสดงโดยเลือกจากรอบทางเลือก(เปิดเพิ่ม) ผู้ชมจะสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรได้ในที่นั่งเดิม มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึง 4 สิงหาคม 2567 โดยการแจ้งจะสามารถเริ่มแจ้งได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป และหลังจากนั้น ทางบริษัทฯ จะทำการประมวลที่นั่งเหลือว่างต่อไป
 2. หรือ กรณีที่ผู้ชมไม่สะดวกมารับชมในรอบข้างต้นที่เปิดเพิ่ม ผู้ชมจะสามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งโดยเลือกจากที่นั่งว่าง หลังจากบริษัทประมวลผลที่นั่งว่าง ในข้อที่ 1 โดยจะเปลี่ยนแปลงบัตรรับชมได้ในโซนที่นั่งราคาเดิมเท่านั้น (ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ถึง 11 สิงหาคม 2567)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรอบการแสดงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึง 11 สิงหาคม 2567
 • ในกรณีที่ที่นั่งถูกจองไปแล้ว โปรดเลือกที่นั่งในรอบการแสดงอื่น
 • ผู้ชมสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก หรือที่ Call Center TTM 02-262-3456

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรอบการแสดงทั้งหมด

 • ผู้ชมที่จองมาในรอบวันธรรมดา จะสามารถเปลี่ยนรอบแสดงเป็นรอบวันธรรมดาเท่านั้น
 • ผู้ชมที่จองมาในรอบวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. จะสามารถเปลี่ยนรอบแสดงได้เป็นรอบวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น. เท่านั้น
 • ผู้ชมที่จองมาในรอบวันเสาร์ เวลา 19.30 และอาทิตย์ เวลา 19.00 น. จะสามารถเปลี่ยนรอบแสดงได้เป็นรอบในวันเสาร์ เวลา 19.30 น. หรือวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. เท่านั้น
 • รอบ 19:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ถือบัตรรอบ 19:00 น. ของวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมเท่านั้นที่จะเปลี่ยนบัตรมาในรอบนี้ได้

กรณีผู้ชมต้องการคืนเงินค่าบัตรรับชมละครเวทีฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล

ผู้ชมสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2567 เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก หรือ โทรสอบถามที่ Call Center TTM 02-262-3456

 • ชำระเงินสด : (ผู้ชมโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Shopee Pay, True Money และผู้ชมที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต) คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 11 สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง) พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต : คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 11 สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง) บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2 รอบบิล

กรณีผู้ชมอยู่ต่างจังหวัด : ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน EMS) เท่านั้น พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร กรณีผู้ชมยังไม่ได้รับบัตรการแสดง : ใช้หลักฐานการชำระเงินแทนบัตรการแสดง เช่น ใบเสร็จการชำระเงินตัวจริง ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรการแสดง

ส่งคืนตามที่อยู่ดังนี้
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตรรับชมละครเวที ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

มาตรการเปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน และเปลี่ยนวันเข้าพักของพาร์ทเนอร์บริษัท

 • สำหรับผู้ชมที่จองตั๋วเครื่องบินสายการบิน Nok Air สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เที่ยวบินใหม่จะต้องเป็นเที่ยวบินภายในปี 2567 เท่านั้น) ติดต่อได้ที่เบอร์ 064-650-5164 โดยต้องเตรียมหลักฐานเป็น ตั๋วเครื่องบิน และบัตรชมการแสดง
 • ผู้ชมที่จองที่พักที่โรงแรม Amanta Hotel & Residence Ratchada สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงวันเข้าพักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-660-6300
 • หากมีสิทธิพิเศษในการเปลี่ยนแปลงจากพันธมิตรอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประตูเปิด

ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

ราคาบัตร

4,000 / 3,300 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 800 บาท

สมัครสมาชิก R Card เพื่อสะสมแต้มและรับสิทธิประโยชน์มากมายจาก
เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

สมัครบัตร R CARD

รายละเอียด

เงื่อนไขการเข้าชม

 • ขอสงวนสิทธิ์ 1 ที่นั่ง ต่อผู้ชม 1 ท่านเท่านั้น
 • ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าชมการแสดง (สำหรับลูกค้าที่จะพาเด็กมาชม ต้องซื้อตั๋ว 1 ที่นั่งให้สำหรับเด็ก)
 • บัตรซื้อแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนแปลง หรือคืนเงินได้
 • ห้ามนำกล้องถ่ายภาพและกล้องวิดีโอทุกชนิดเข้าภายในโรงละคร และขณะชมการแสดง ไม่อนุญาตให้บันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่อนุญาตให้ live ผ่านทุกช่องทาง
 • ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้าไปในโรงละคร
 • สำหรับลูกค้ารถวีลแชร์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่าย หรือทางคอลเซ็นเตอร์ ขณะทำการซื้อบัตรเพื่อความสะดวกในการซื้อที่นั่งสำหรับรถวีลแชร์โดยเฉพาะ (หรือแนะนำนั่งแถว U)
 • ขอความร่วมมือผู้ชมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างชมการแสดง
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ใบละ 30 บาท
 • การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, Shopee Pay, True Wallet, Alipay และ WeChat Pay จะมี Convenience fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย
 • การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน K Pay Plus, BBL iBanking, Bill Payment จะมี Convenience fee 0.5% ในทุกช่องทางการจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายบัตรและชำระเงิน