เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

99 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานแสดงที่ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

Gazillion Bubble Show
Gazillion Bubble Show 18 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์
Matilda The Musical
Matilda The Musical 21 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์