บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5

บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5

1693 อาคารเซ็นทรัลลาดพร้าว ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันเวลาเปิด-ปิด
10:00 - 22:00 น. ทุกวัน
โทร 02 793 6000
สายรถ สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108,145