ยูเนี่ยน ฮอลล์, ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

ยูเนี่ยน ฮอลล์, ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

54 ซอย ลาดพร้าว 1 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

งานแสดงที่ ยูเนี่ยน ฮอลล์, ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

POLCA THE JOURNEY :TAY & NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND
POLCA THE JOURNEY :
TAY & NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND
วันที่แสดงมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ยูเนี่ยน ฮอลล์, ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์