Pre-Order GOT7 Light Stick V.3

Pre-Order GOT7 Light Stick V.3

Pre-Order GOT7 Light Stick V.3

ราคา 1,650 บาท

Buy Now

รายละเอียดการสั่งซื้อ

  • ระยะเวลาจำหน่าย: ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  • สามารถซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ต่อ 1 การสั่งซื้อ หากต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มสามารถทำการสั่งซื้อเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • สินค้าจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น โดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567
  • ค่าจัดส่งคิดตามการสั่งซื้อ การสั่งซื้อละ 80 บาท จัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
  • ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน หากทำการสั่งซื้อสำเร็จ
  • กรุณาตรวจสอบที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้องชัดเจน หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง หรือใส่ที่อยู่ไม่ชัดเจนแล้วสินค้าตีกลับ จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งรอบสอง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • 1.ระยะเวลา 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า : จะต้องเป็นสินค้าที่เสียหายหรือชำรุดจากการผลิตที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ไฟเปิดไม่ติด รอยแตกร้าว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากการผลิตทางโรงงาน เช่น จุดสี รอยที่ไม่มีผลต่อการใช้งาน ตำหนิการห่อหุ้มสินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ โดยส่งเรื่องเคลมผ่านทางอีเมลพร้อมแจ้งเลข Order, ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการจัดส่งมาที่ cs@thaiticketmajor.com หากไม่มี VDO ตอนแกะพัสดุไม่สามารถเคลมได้ทุกกรณี