การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สะกดทัพ

การแสดง

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สะกดทัพ

แชร์
การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สะกดทัพ

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

ราคาบัตร
รอบประชาชน : 1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 / 600
รอบนักเรียน : 180

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
14:00 รอบประชาชน
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน 19:30 รอบประชาชน
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบประชาชน 19:30 รอบประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบประชาชน 19:30 รอบประชาชน
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน 19:30 รอบประชาชน
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบประชาชน 19:30 รอบประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบประชาชน 19:30 รอบประชาชน
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน 19:30 รอบประชาชน
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบประชาชน 19:30 รอบประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบประชาชน 19:30 รอบประชาชน
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
14:00 รอบนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
19:30 รอบประชาชน
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
14:00 รอบนักเรียน 19:30 รอบประชาชน
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
14:00 รอบประชาชน 19:30 รอบประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565
14:00 รอบประชาชน 19:30 รอบประชาชน
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
10:00 รอบประชาชน 15:00 รอบประชาชน

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตร
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามเข้าชมการแสดง หากต้องการพาเด็กที่อายุมากกว่า 5 ปีเข้าชม กรุณาซื้อบัตรสำหรับเด็ก บัตร 1 ใบ : ผู้เข้าชม 1 ท่าน
ที่นั่ง Wheelchair โปรดแจ้งพนักงานก่อนซื้อบัตร (เฉลี่ยรอบละ 10 คน)
สำหรับผู้ที่มาไม่ตรงเวลา จะอนุญาตให้เข้าชมหลังจากการแสดงเริ่มไปแล้วประมาณ 15 นาที เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่น ๆ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการแสดง
 
เงื่อนไขสำหรับการซื้อบัตรรอบนักเรียน-นักศึกษา
ราคาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ต้องไม่เกินปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
ตรวจบัตรนักเรียน-นักศึกษาก่อนเข้าชม หากพบว่าอายุเกินจากที่กำหนดไว้ จะต้องเสียค่าเข้าชมการแสดงอัตราเดียวกันกับการแสดงในรอบประชาชน
สงวนสิทธิ์การแสดงในรอบนักเรียน-นักศึกษาไว้ให้เฉพาะนักเรียน-นักศึกษาเท่านั้น
บัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา 1 ใบ ใช้ซื้อบัตรชมการแสดงได้ 1 ใบเท่านั้น สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
คณะครูและอาจารย์ผู้คุมนักเรียน ขออนุญาตแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่หน้าประตูก่อนเข้าชมการแสดงทุกครั้ง
Group Sale นักเรียน จำนวน 10 คนขึ้นไป ต่อครู 1 คน
 
ในบริเวญหอประชุมใหญ่ มีข้อห้ามดังนี้
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
ห้ามถ่ายรูป
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
ห้ามสูบบุหรี่
ห้ามส่งเสียงดัง

รายละเอียด

เรื่องย่อการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”
          พระรามยกกองทัพวานรข้ามมหาสมุทรมาประชิดติดกรุงลงกา ทศกัณฐ์จึงคิดหาทางกำจัดศึกโดยให้ไวยวิก วายุเวก สองยักษ์กุมาร ไปเชิญไมยราพเจ้าเมืองบาดาลมาปรึกษาการศึก ไมยราพครั้นได้ข่าวศึกมาประชิดกรุงลงกา จึงยกกองทัพเข้าเมืองลงกาเพื่อรับอาสาทำพิธีหุงสรรพยาและนำไปสะกดทัพจับพระรามลงไปสังหารในเมืองบาดาล ไมยราพจึงออกไปตั้งโรงพิธีหุงสรรพยาจนสำเร็จเตรียมเข้าไปสะกดทัพพระราม
          พระรามเมื่อบรรทมหลับได้ทรงพระสุบินเห็นราหูเข้าไล่จับพระอาทิตย์ และทรงสุบินว่าได้จับฉัตรในชั้นพรหมโลกและพระบาทเหยียบถึงบาดาล ครั้งรุ่งเช้าจึงให้พิเภกโหราจารย์ทำนายสุบินนิมิตร พิเภกได้ทำนายว่าพระรามทรงมีพระเคราะห์ คืนนี้จะมียักษ์มาสะกดทัพจับพระองค์ไปเมืองบาดาล แต่จะชนะศึกและพระเกียรติยศขจรขจายถึงชั้นพรหมโลกและบาดาล  พระรามจึงตรัสสั่งให้สุครีพจัดทหารวานรอยู่เวรยามตรวจตราให้เข็มแข็งจนกว่าเวลาเช้าดาวประกายพรึกขึ้น หนุมานรับอาสาแปลงกายโตใหญ่เพื่ออมพลับพลาไว้ในปากป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
          ครั้นเวลากลางคืน หนุมานอมพลับพลาไว้และเหล่าทหารวานรได้อยู่เวรยามอย่างเคร่งครัด ไมยราพออกมาสังเกตุการณ์ จึงแปลงกายเป็นลิงน้อยปลอมปนเข้าไปสืบข่าวในกองทัพพระราม จนได้รู้ว่า พิเภกทำนายไว้ว่าจะมียักษ์เข้ามาลักลอบจับพระราม รอจนกว่าดาวประกายพรึกขึ้นเวลาเช้า ไมยราพจึงเหาะไปบนเขาโสลาสแกว่งกล้องแก้วหลอกเป็นดาวประกายพรึก เหล่าวานรเห็นดาวขึ้นจึงหลงกลคิดว่าเวลาเช้าพระรามพ้นพระเคราะห์แล้ว จึงไม่ตรวจตราอย่างเก่า ไมยราพเห็นได้ช่องจึงแปลงกายแฝงตัวเข้าไปเป่ายาสะกดทัพวานรให้หลับไหลและลักอุ้มพระรามลงไปเมืองบาดาล
          ครั้นเวลารุ่งเช้า หนุมานฟื้นขึ้นจึงตามไปช่วยพระรามตามที่พิเภกบอกทาง หนุมานต้องฝ่าด่านต่างๆ ได้แก่ด่านช้างตกมัน ด่านเขากระทบกัน ด่านยุงเท่าแม่ไก่ หนุมานได้พบกับมัจฉานุซึ่งเฝ้าด่านอยู่จึงเกิดรบกันขึ้น หนุมานถามมัจฉานุจึงรู้ว่าเป็นพ่อลูกกัน มัจฉานุได้ชี้ทางบอกใบ้ให้หนุมาน หนุมานจึงหักก้านบัวลงไปสู่เมืองบาดาล
          ในป่านอกเมืองบาดาล นางพิรากวนมารดาไวยวิกซึ่งไมยราพได้จับขังไว้จะต้มพร้อมมกับพระราม นางพิรากวนถูกถอดลงเป็นไพร่ให้ออกมาตักน้ำนอกเมืองเพื่อไปต้มพระรามและบุตรชาย นางจึงมาคร่ำครวญอยู่ หนุมานเข้าไปถามไถ่จึงทราบว่าพระรามถูกขังอยู่ที่ป่าท้ายบาดาลพร้อมไวยวิก หนุมานจึงแปลงกายเป็นใยบัวติดสะไบเข้าไปในเมือง หน้าประตูเมืองบาดาลมีตาชั่งใหญ่ที่คอยชั่งคนเข้าออก นางพิรากวนจึงถูกเชิญให้ขึ้นตาชั่ง ตาชั่งทานน้ำหนักไม่ได้จึงหักลง นางพิรากวนใช้อุบายพาหนุมานเข้าไปในเมืองบาดาลได้
          ครั้นเข้าถึงเมืองบาดาล หนุมานได้เข้าไปในปราสาทไมยราพ เข้ารบกับไมยราพ ไมยราพออกอุบายให้หนุมานไปรบที่ดงตาลท้ายเมือง ไมยราพได้ท้าให้นำต้นตาลมาทำเป็นกระบองผลัดกันตีทีละ ๓ ครั้ง ไมยราพจะตีก่อน หนุมานรับคำท้าไมยราพและตีหนุมาน ๓ ครั้ง หนุมานฟื้นขึ้นมาเยาะเย้ยไมยราพ ครั้นถึงหนุมานตีไมยราพ ๓ ครั้ง ไมยราพไม่ตายหนุมานจึงเหยียบอกไมยราพไว้ และร้องถามนางพิรากวนว่าเหตุใดไมยราพถึงไม่ตาย นางพิรากวนจึงบอกว่า ไมยราพถอดดวงจิตไว้ในแมลงภู่ที่เขาจักรวาล หนุมานจึงแปลงกายใหญ่สี่พักตร์ แปดกร เข้าไปจับแมลงภู่ฆ่าตาย ไมยราพจึงถึงแก่ความตาย หนุมานจึงอุ้มพระรามกลับไปพลับพลา เหล่าเทวดานางฟ้าออกมาร่ายรำรื่นเริงอวยพรเกียรติยศแห่งพระราม