ttb

สถานที่ร่วมรายการ: วันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

ประเภทบัตรที่ร่วมแคมเปญ: 

บัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
และบัตรเครดิต ttb Global House ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท 

รายละเอียดแคมเปญ: เมื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ต และการแสดง ที่  www.thaiticketmajor.com และ ThaiTicketMajor ตัวแทนจำหน่ายบัตรแบบครบวงจรเฉพาะสาขา Stand Alone ที่ร่วมรายการ

พิเศษ 1: รับส่วนลด 10% (จำกัดส่วนลด 80 ที่นั่ง / เดือน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
พิเศษ 2: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และไม่เกินยอดใช้จ่าย

โดยต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนน

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature 12% (120 บาท)
บัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทที่มีคะแนนสะสม 10% (100 บาท)

หมายเหตุ : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ พิมพ์ TTM ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก

(ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 

เงื่อนไขการรับส่วนลด :
·        สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House
ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
·        รับส่วนลด 10% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ttb ในการชำระค่าบัตรคอนเสิร์ต และการแสดงผ่านบัตรเครดิต ที่ www.thaiticketmajor.com และ ThaiTicketMajor ตัวแทนจำหน่ายบัตรแบบครบวงจร เฉพาะสาขา Stand Alone ที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
·        จำกัด 1 บัตร / 4 ที่นั่ง / คอนเสิร์ต และการแสดง (จำกัดส่วนลด 80 ที่นั่ง / เดือน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
 
เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน :
·        สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
·        การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนในการชำระค่าบัตรคอนเสิร์ต และการแสดงผ่านบัตรเครดิต ที่ www.thaiticketmajor.com และ ThaiTicketMajor ตัวแทนจำหน่ายบัตรแบบครบวงจร เฉพาะสาขา Stand Alone ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
·        ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
     o  สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)  
     o  สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)  
โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
·        คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
·        ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่าย ผู้ให้บริการของท่าน)
·        สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
·        ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
·        ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
·        ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
·        การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
·        การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus
 
เงื่อนไขอื่น ๆ :
·        ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
·        ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา
ในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรงที่ โทร. 02-262-3456
·        สาขา Stand Alone ที่ร่วมรายการ
     o   สำนักงานใหญ่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09:00 - 17:00 น. ยกเว้น วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
     o   พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 ข้างร้านสตาร์บัค ศูนย์การค้าสยามพารากอน
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
     o   สามย่าน มิตรทาวน์ บริเวณบันไดเลื่อน ชั้น 3
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 20:00 น.
     o   เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 3 ตรงข้ามร้าน G2000
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
o   เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ทางออกที่จอดรถ 3A ตรงข้าม Service Center
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
     o   เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 3 ใกล้ บลูโอ ริทึมแอนด์โบว์ล
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:30 - 19:00 น.
     o   เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพละนาด
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
     o   เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา ชั้น 1 บริเวณ Service Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.30-19.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.
     o   เซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า ชั้น 5 ติด B2S
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
     o   เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ชั้น 2 ติดกับจุดจำหน่ายเครื่องดื่มและป๊อปคอร์น
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10:00 - 19:00 น.
·        รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
·        กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ www.ttbbank.com