TTM MUSIC RALLY ตอน “Fastastic Galaxy”

เส้นทางการเดินทาง : กรุงเทพฯ – เขาใหญ่

สถานที่ : Atta Lakeside Resort Suite Khao Yai

เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (2วัน 1คืน)

5,500.- ( 1 คัน / 2 ท่าน )

พร้อมลุ้นรับรางวัลอีกมากมาย

อาทิเช่น iPhone Xs, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับต่างประเทศ


กรณีเพิ่มจำนวนคน

  • อายุ 12 ปีขึ้นไป 3,000.-/คน (เตียงเสริม+อาหาร)
  • อายุ 4-12 ปี 1,500.-/คน (อาหาร)
  • อายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

atta Lakeside Resort Suite

หมู่ที่ 6 1/3 ถนน ธนะรัชต์ ตำบล หมูสี
อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ : 02 251 5255
www.facebook.com/Kirimayafanpage/

Share

Line