ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด

หน้าหลัก | ช็อปปิ้ง | แผ่นทองคำบริสุทธิ์ มหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ

แผ่นทองคำบริสุทธิ์ มหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ

วันจำหน่ายสินค้า :

ตั้งแต่  00 543 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป

ราคาสินค้า :

3,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นทองคำได้ที่ 0-2262-3890

URL :

รายละเอียดการจัดจำหน่าย


รายละเอียดสินค้า


ช่องทางการจำหน่าย :

วิธีการซื้อบัตร

รายละเอียด

- - - แผ่นทองคำบริสุทธิ์ มหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ / เปิดจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2262-3890 + + +

เนื่องใน โอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวน ให้ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ประดับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามอาคารบ้านเรือน โดยพร้อมเพรียงกัน ตลอดปี 2554 เพื่อเผยแพร่ ตราสัญลักษณ์ ดังกล่าว ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

บริษัทเอ๊ดไซมิสคลัฟเจอร์ จำกัด จึงได้ขออนุญาตจัดทำ แผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.79 % โดยอัญเชิญตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประดิษฐานลงบนแผ่นทองคำบริสุทธิ์ ตามความในเอกสารที่ได้รับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ในโอกาสนี้ด้วย

รายละเอียด ราคาแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.79 %
• แผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.79 % ผลิตด้วยระบบเลเซอร์อินคลีฟวิ่ง โฮโลแกรม 3 มิติ บนแผ่น พีวีซี เพลต
• ขนาดแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.79 % ขนาด 6.5 x 14.5 เซนติเมตร
• บรรจุภัณฑ์เป็นผ้าไหมอิตาลี สีชมพู
• ใบรับรอง ข้อมูลการเผยแพร่ และความหมายตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ออกโดยบริษัท เอ๊ดไซมิสคลัฟเจอร์ จำกัด
• รูปแบบแผ่นทองคำมี 2 แบบ แต่ละแบบมี ด้านหน้าและด้านหลัง
- แบบทองคำล้วน 3 มิติ แบบ A
- แบบทองคำล้วน ลวดลายตัวเลข ๘๔ แบบ B

ตัวอย่างชุดแผ่นทองคำ
แบบทองคำล้วน 3 มิติ แบบ A

ตัวอย่างชุดแผ่นทองคำ
แบบทองคำล้วน ลวดลายตัวเลข ๘๔ แบบ B

ตัวอย่างชุดแผ่นทองคำ
แบบลงยา ลวดลายตัวเลข ๘๔ แบบ C

ราคาจำหน่าย ชุดละ 3,900.-
(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2262-3890