จิรายุ ตั้งศรีสุข (ชื่อเล่น: เจมส์) หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า เจมส์จิ เป็นนักแสดงชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2536 ที่จังหวัดพิจิตร เจมส์เป็นบุตรคนเล็กของคุณพ่อเสริมชัย ตั้งศรีสุข และคุณแม่โชติกา ตั้งศรีสุข มีพี่สาว 1 คนคือ พญ.จุฬารัตน์ ตั้งศรีสุข เจมส์จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอนุบาลวชิร จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีใน คณะนิเทศศาสตร์ สาชาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อมาปี พ.ศ. 2556 ได้รับทุนความสามารถพิเศษ (ด้านศิลปิน) [1] จึงได้ย้ายคณะไปศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยรังสิต

สีที่ชอบคือสีชมพู และไม่ชอบกินเครื่องในทุกชนิด

ผลงาน
ละครโทรทัศน์


ปี 2556
คุณชายธราธร
คุณชายปวรรุจ
คุณชายพุฒิภัทร
คุณชายรัชชานนท์
คุณชายรณพีร์
ทองเนื้อเก้า
รักสุดฤทธิ์

ปี 2558
หนึ่งในทรวง
ปดิวรัดา

ภาพยนตร์
ปี 2556
First love รักครั้งแรก

ปี 2557
Timeline จดหมาย ความทรงจำ
The Way มรรค

ที่มา :

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม