ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน

เทศกาลประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ร่วมลอยกระทงแบบล้านนา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกวดกระทงใบตอง ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามและอากาศหนาวเย็นของเมืองเชียงใหม่

งานยี่เป็งโคมลอย 2020

Generic placeholder image

วันแสดง

31 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

Generic placeholder image

สถานที่แสดง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ภาคเหนือ

Generic placeholder image

ราคาบัตร

5,999 บาท V.I.P ผู้ใหญ่ / 4,500 บาท V.I.P เด็ก (อายุ 4 ปี 1วัน – 7 ปี)

3,999 บาท STANDARD ผู้ใหญ่ / 1,999 บาท STANDARD เด็ก (อายุ 4 ปี 1 วัน - 7 ปี)

300 บาท รถรับส่ง ไป-กลับ

เงื่อนไขบัตร

 • บัตรผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลอายุ 7ปี 1วัน ขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 31 ตค 2556)
 • บัตรเด็ก สำหรับบุคคลอายุ 4 ปี 1วัน – 7 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 31 ตค 2556 – วันที่ 30 ตค 2559)
 • เด็กอายุไม่เกิน 4 ปี ณ วันที่เข้าชม เข้าชมฟรี (ผู้ที่เด็กที่เกิดตั้งแต่ วันที่ 31 ตค 2559)
 • แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางก่อนเข้างาน
 • กรณีใช้บัตรเข้างานผิดประเภท ต้องซื้อบัตรใหม่หน้างานเท่านั้น
 • บัตรไม่สามารถคืน, ยกเลิกหรือแลกเปลี่ยนเป็นอื่นใด

**ผู้จัดงานได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้ผู้เข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล และสัญชาติ เมื่อซื้อบัตร**

รายละเอียดงาน

วันที่ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สถานที่จัดงาน : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ

 1. บัตรเข้างาน 1 ใบต่อ 1 ท่าน
 2. ของที่ระลึก 1 ชิ้น
 3. สามารถรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ที่จัดเตรียมไว้ให้ภายในงาน
 4. โคม 2 ใบ ต่อ 1 ท่าน
 5. รับชมการแสดง และร่วมกิจกรรมการละเล่นต่างๆ ภายในงานในส่วนลานกิจกรรมงานประเพณีเชียงใหม่ ยี่เป็งล้านนา อินเตอร์ฯ 2020 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กำหนดการ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

16:30 น.

ต้อนรับท่านเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน ตรวจบัตรเข้างาน รับกระทง และของที่ระลึก

17.30 น.

ต้อนรับท่านเข้าสู่เทศกาลยี่เป็ง เชิญรับประทานอาหาร ภายในงานได้ตามอัธยาศัย ร่วมสนุกกับกิจกรรม ณ ลานแสดงภาคพื้นดิน ชมการแสดงล้านนา ร่วมเล่นการละเล่นพื้นบ้าน ถ่ายรูปสถานที่จัดงาน และพื้นที่สาหรับถ่ายรูปที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ในบริเวณส่วนจัดแสดง ลอยกระทง ณ ท่าน้ำลอยกระทง ที่จัดเตรียมไว้ให้

19:00 น..

พร้อมกันที่ บริเวณลานปล่อยโคม รับชมการแสดงบนเวที สดับรับฟังพระสงฆ์สวดทำพิธี ชมการสาธิต การปล่อยโคมลอย

20:05 น.

เริ่มพิธีปล่อยโคมลอย ขอพร และลอยโคมอย่างพร้อมเพรียงกัน

21:30 น.

เสร็จพิธี /ทุกท่านเดินทางกลับยังที่พักโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสมในวันงานจริง

มาตรการ ทางสาธารณสุข การป้องกันเรื่องโรคติดต่อ COVID-19 ภายในงาน มีดังนี้

 1. จัดให้มีเจลล้างมือ / แอลกอฮอล์ 70% ในจุดต่างๆ ภายในงาน บริเวณด้านหน้างาน / ที่ตรวจบัตร /จุดลงทะเบียน, จุดบริการอาหาร / มีพนักงาน / เจ้าหน้าที่คอยบริการ, จุดรับประทานอาหาร, จุดบริการเครื่องดื่ม / จุดบริการน้ำดื่มต่างๆ / มีพนักงาน / เจ้าหน้าที่คอยบริการ, ห้องน้ำ/ หน้าห้องน้ำ, จุดรับกระทง, ท่าน้ำลอยกระทง, จุดพยาบาล, และจุดอื่นๆ ภายนอกและภายในบริเวณส่วนจัดงาน
 2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส / วัดไข้เบื้องต้นบริเวณหน้างาน / ก่อนเข้างาน * หากตรวจพบการมีไข้ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน ถึงแม้จะมีบัตรเข้าร่วมงานก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ไข้ไอ เจ็บคอ แน่นหน้าอก ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน และไม่คืนเงินค่าตั๋ว
 3. มาตรการเน้นการสวมหน้ากากอนามัย ตั้งแต่เข้างาน จนถึงงานเลิก ** สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ ขณะรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม *** ผู้ใดไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมภายในบริเวณจัดงานได้ ถึงแม้จะมีบัตรเข้าร่วมงานก็ตาม ไม่สามารถยกเว้นได้ และไม่คืนเงินค่าตั๋ว
 4. มาตรการทางสาธารณสุข เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง หรือยืนต่อคิว ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร
 5. สำรับผู้ที่มาจากต่างประเทศภายใน 30 วันก่อนงาน ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน

บริการรถรับส่ง ไป - กลับ เพื่อร่วมงาน Chiangmai Sky’s Lanterns 2020

รถบริการ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราคา ท่านละ 300 บาท สำหรับเดินทางไปและกลับ ทารก หรือเด็ก อายุไม่เกิน 4 ปี นั่งตักผู้ปกครอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เส้นทาง

ขาไป

บริเวณล็อบบี้โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ - ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ช่วงเวลาให้บริการ ตั้งแต่ 15.30 - 17.30 น.

ขากลับ

บริเวณทางเข้าศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ - โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ ช่วงเวลาให้บริการ ตั้งแต่ 20.30 - 22.30 น.

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่รอรับท่านจะแสดงป้ายชื่องาน และสัญลักษณ์ T.T.B โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ เลขที่ 183 ถนนช้างเผือก ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แผนที่

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

222 หมู่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่ 50180

เปิดแผนที่ใน google maps

จองตั๋วรถทัวร์ คลิก

จองเครื่องบิน คลิก

DISTRIBUTION CHANNELS

Line