ขั้นตอนการรับคิว / Procedure how to get in Line

1. ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ www.thaiticketmajor.com จะพบหน้า intro page
    At 9 a.m., Our website www.thaiticketmajor.com will show intro page.

 
2. เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบ จะเปลี่ยนหน้าเป็นดังภาพด้านล่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่มสีเขียว “กดเพื่อรอรับคิวซื้อบัตร”
    Please fill email and password, then press “Login”. It will show green button “Click here to get in line”.
 
 
3. ก่อนเวลา 10:00 น. ลูกค้าจะเข้าสู่หน้าจอแสดงเวลานับถอยหลัง เพื่อรอรับคิวในเวลา 10:00 น. ตรง
    Before 10 a.m., it will show page to countdown for buying concert ticket or event.
 
 
4. เวลา 10:00 น. หน้าจอแสดงเวลานับถอยหลัง จะเปลี่ยนไปยังหน้ารับบัตรคิวโดยอัตโนมัติ โดยระบบจะทำการแจกคิวให้ท่าน และแจ้งหมายเลขคิวของท่านที่หน้าจอ
At 10 a.m. The countdown page will automatically redirect to “Queue Page”. Your queue will show on this page (as below).

- หมายเลขคิวของคุณในแถว (Your number in line)
- จำนวนผู้ใช้งานที่อยู่ในคิวก่อนหน้าท่าน (Number of users in line ahead of you)
 
 

5. เมื่อถึงคิวของท่าน ท่านสามารถทำการซื้อบัตรได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 20 นาที สามารถเลือกชำระได้ทั้งบัตรเครดิต / App บนมือถือ Line pay, Pay plus หรือ ทาง cash payment

     As your queue coming, this page will show seating map and you can buy tickets within 20 minutes. For payment can be use credit card, App payment (Line pay or Pay Plus) or Cash payment

 

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น