คอนเสิร์ต

คอนเสิร์ต เพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่ายวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร2,000 / 1,500 / 1,000 / 500
  • ticket-bold-white

    Ticket Status ON SALE NOW

แชร์
คอนเสิร์ต เพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ

ผังการแสดง & รอบการแสดง

seat_zone_5049
วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

เลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ
จากวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
                     
ตามที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง กำหนดจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ รอบ ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อหารายได้มอบเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติ นั้น
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในขณะนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการผู้จัดงานทราบดีว่าผู้ชม ศิลปิน นักร้อง นักดนตรีและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ต่างรอคอยการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ในครั้งนี้ แต่เนื่องด้วยความปลอดภัยด้านสุขภาพ ของผู้ชม และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนั้นมีความสำคัญสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการจัดงานตระหนักถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของทุกท่านเป็นหลัก จึงมีมติเลื่อนการจัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ จากวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปเป็นวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ รอบ ๑๔.๐๐ น.  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยนี้ คณะผู้จัดงานจะใช้เวลาอันมีค่าในการจัดเตรียมงานให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่ทุกท่านจะได้รับความบันเทิงในบทเพลงอันไพเราะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ จากศิลปินนักร้องที่ชื่นชอบ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเพื่อเตรียมพบกับความบันเทิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพต่อไป   โดยผู้ชมที่มีบัตรคอนเสิร์ตอยู่แล้วนั้น สามารถใช้บัตรใบเดิมในการเข้าชมการแสดงคอนเสิร์ตฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ท่านที่ยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๕-๘๗๕๗-๘ , ๐-๒๖๒๓-๘๑๔๘-๙และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร.๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา ๒,๐๐๐ บาท  ๑,๕๐๐ บาท และ ๑,๐๐๐  บาท และ ๕๐๐ บาท รายได้จากการจัดงานมอบสนับสนุนเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สองครูเพลงศิลปินแห่งชาติต่อไป