KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 “BANGKOK”

คอนเสิร์ต

KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 “BANGKOK”

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 - วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง อิมแพ็ค อารีน่า

 • clock-white

  ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 1 ชม.

 • calendar-sale-white

  วัน Pre Saleวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 - 18.00 น.

 • price
  ราคาบัตร6,500 / 6,000 / 5,500 / 5,000 / 3,500 / 3,000 / 1,500 / 1,200 / 900
 • ticket-bold-white

  Ticket Status SOLD OUT

แชร์
KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 “BANGKOK”

ผังการแสดง & รอบการแสดง

อิมแพ็ค อารีน่า

ราคาบัตร
6,500 / 6,000 / 5,500 / 5,000 / 3,500 / 3,000 / 1,500 / 1,200 / 900

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

PRE-SALE
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565  เวลา 12:00 - 18:00 น. เปิดจำหน่ายบัตรทุกช่องทางการจำหน่าย ยกเว้นไปรษณีย์ไทย
Code Pre-Sale สำหรับลูกค้า Farmhouse, D7 และ Popcoin โดย 1 Code: 1 สิทธิ์ สามารถซื้อบัตรได้ 2 ที่นั่ง
 
PUBLIC SALE
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายบัตรทุกช่องทางการจำหน่าย
ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อบัตรได้ไม่เกิน 4 ใบ

เปิดจำหน่ายบัตรและชำระเงินเฉพาะช่องทางดังต่อไปนี้

1. เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา / โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และอีจีวี /
แฟรนไชส์ ศาลาเฉลิมกรุง / ไปรษณีย์ไทย / บิ๊กซี และ เทสโก้ โลตัส
ตรวจสอบจุดจำหน่ายได้ที่ >> corporate.thaiticketmajor.com/outlet-location.php
สามารถชำระเงินได้ ดังนี้
1.1 บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (มีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 3%)
1.2 เงินสด

2. ทางเว็บไซต์  www.thaiticketmajor.com
โปรดกดเพื่อรอรับคิวซื้อบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และจำหน่ายบัตรเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
โปรดตรวจสอบขั้นตอนการรับคิว >> https://corporate.thaiticketmajor.com/other.php#queue
สามารถชำระเงินได้ ดังนี้
2.1 บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (มีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 3%)
2.2 ชำระทันทีผ่านแอปพลิเคชัน K Pay Plus, BBL iBanking (ไม่มีค่าบริการ) / Shopee Pay, True Wallet, Alipay, WeChat Pay (มีค่าธรรมเนียม Convenience Fee 3%)
 
3. ทาง TTM Call Center 02-262-3456
สามารถชำระเงินได้ ดังนี้
3.1 ชำระทันทีผ่านแอปพลิเคชัน K Pay Plus, BBL iBanking (ไม่มีค่าบริการ)
 
**และวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะเปิดจำหน่ายบัตรและชำระเงินผ่านทุกช่องทางตามปกติ

รายละเอียด

มาตรการและข้อปฏิบัติของผู้เข้าร่วมงาน
Measures and guidelines for event attendees
 
ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็ม โดยนำหลักฐานการได้รับวัคซีนจากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม กรณีชาวต่างชาติให้แสดงผลวัคซีนพาสปอร์ต มาแสดง ณ จุดคัดกรองก่อนเข้างาน
Event attendees must be vaccinated for Covid-19 with at least 2 doses and present their proof of vaccination from the Mor Prom Application at the screening station. For foreigners, please bring your vaccine passport as proof of vaccination.
 
ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ที่จุดคัดกรองก่อนเข้างาน โดยจะต้องนำผลตรวจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่าย
Every event attendee must also bring their ATK / lateral flow self-test result (conducted within the past 72 hours) and present them to our staff at the screening station. A photo of the test result can not be used as proof of the test result.
 
ผู้เข้าร่วมงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน โดยต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
Event attendees must undergo a body temperature check before entering the event, and the temperature must be below 37.5 degrees celsius.
 
หากมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เมื่อมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ผู้จัดมีสิทธิปฏิเสธการเข้าชมการแสดงได้ และจะดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกบริเวณงานทันที โดยทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าชมทุกกรณี
If any attendee shows signs of sickness such as coughing, sneezing, runny nose, having a fever/ body temperature higher than 37.5 degrees celsius, or having a positive Covid-19 test result, the event host shall have the right to deny entry and will immediately deport the patient to outside of the event area. The event host also reserves the right not to refund the ticket cost in all circumstances.
 
ผู้เข้าร่วมงานต้องสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดงาน
Event attendees must register with Thai Chana by scanning the QR Code prior to entering the event area.
 
ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมงาน หากมีความจำเป็นด้านสุขภาพกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
Event attendees must wear their masks at all times when participating in the event. Should you have any other contradicting medical conditions, please inform the staff.
 
ทำความสะอาดมืออยู่เสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดให้บริการตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณงาน
Please wash your hands often with alcohol gel/ hand sanitizer that will be provided at various kiosks/stations within the event area.
 
รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
Please practice social distancing.
 
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือย้ายที่นั่ง
Seat changing or exchanging is strictly prohibited.
 
ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องดื่มมึนเมา สารเสพติดเข้าไปยังภายในฮอลล์
No food and beverages are allowed, especially alcoholic beverages or intoxicating substances are strictly prohibited from entering the event arena.
 
ไม่อนุญาตให้นำอาวุธทุกชนิด ของมีคม พลุหรือดอกไม้ไฟ ลูกโป่งอัดแก๊ส กระเป๋าขนาดใหญ่ สัตว์เลี้ยง ไม้เซลฟี่ แท็ปเล็ตหรือโน้ตบุคที่มีขนาดเกินกว่า 7 นิ้ว กล้องและเครื่องบันทึกเสียงทุกชนิด  ร่ม วัตถุไวไฟ และอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือบดบังทัศนียภาพของผู้ชมท่านอื่นเข้าไปภายในฮอลล์
Any kind of arms, weapons, sharp objects, fireworks, gas-filled balloons, bulky baggage, pets, selfie sticks, tablets or laptops larger than 7 inches, cameras and all kinds of voice recording devices, umbrellas, flammable substances/objects, and other types of equipment that could lead to potential harm or blocking the vision of other attendees are strictly prohibited from entering the event arena.
 
ไม่อนุญาตให้นำแท่งไฟ หรือไฟที่มีขนาดยาวกว่า 30 เซนติเมตร หรือใหญ่กว่าขนาด A4 หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมงานท่านอื่น
Light sticks or portable lamps that are longer than 30 cm. or bigger than the size of A4 paper and any other equipment that can cause nuisance or harm for other attendees are not allowed.
 
ไม่อนุญาตให้ไลฟ์ผ่านทุกช่องทางบนโซเชียล
Live video or streaming via all social media platforms is strictly prohibited.
 
กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางและการตรวจคัดกรองก่อนเข้าชมการแสดง อย่างน้อย 3 ชม. ก่อนเริ่มการแสดง
Please be sure to spare enough time for transportation and the screening process at least 3 hours prior to the showtime.
 

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม