The Fun Festive Festival Concert

คอนเสิร์ต

The Fun Festive Festival Concert

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง Louis Grand Hall, Assumption College

 • clock-white

  ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร1,500 / 1,000 / 500 / 300
แชร์
The Fun Festive Festival Concert

ผังการแสดง & รอบการแสดง

Louis Grand Hall, Assumption College

ราคาบัตร
1,500 / 1,000 / 500 / 300

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด


 
ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีอาสนวิหารอัสสัมชัญ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก
 
คณะนักขับร้องเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ ร่วมกับ กลุ่มนักร้องจิตอาสา Songs for You และ Soroptimist International Bangkok จัดคอนเสิร์ต the Fun Festive Festival Concert
 
โดยมีศิลปินรับเชิญ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับการแสดงขับร้องประสานเสียงจากคณะนักขับร้องเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ และ กลุ่มนักร้องจิตอาสา Songs for You
 
จัดแสดงในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุม หลุยส์มารีแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
บัตรราคา 1500 / 1000 / 500 / 300 บาท
เปิดขายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทรศัพท์ 022623456
รายได้จากการจำหน่ายบัตร โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับกองทุนศิริราชเพื่อมะเร็งในเด็ก
 
พร้อมพบกับกิจกรรมการออกร้านจากสปอนเซอร์และกลุ่มจิตอาสาได้ที่บริเวณใตอาคารหอประชุม ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป
 
คณะนักขับร้องเยาวชน อาสนวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral Youth Choir)
 
คณะนักขับร้องเยาวชนอาสนวิหารอัสสัมชัญจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1931 โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการขับร้องเพลงในพิธีมิสซาไตรอัสสัมชัญซึ่งจัดขึ้นทุกศุกร์ต้นเดือน โรงเรียนที่เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ตั้งเเต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการขับร้องบทเพลงในพิธีกรรมสำคัญต่างๆ โดยกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากความสมัครใจและความตั้งใจของสมาชิกทุกคนในคณะนักขับร้อง ที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกันในการฝึกซ้อมขับร้องเพลงร่วมกัน
 
Songs for You
 
กลุ่มนักร้องจิตอาสา Songs for You จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่มีใจรักในการร้องเพลง ได้มาฝึกฝนเรื่องการใช้เสียง เทคนิคการร้องต่าง ๆ และได้นำความรู้ที่ได้รับไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในการจัดกิจกรรมดนตรีจิตอาสาให้กับสถานที่ต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมในนามกลุ่มมากว่า 10 ปี
 
Soroptimist International Bangkok
 
การรวมตัวของจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรี ก่อตั้งในเมืองไทยตั้งแต่ 1977 โดยมีเครือข่ายสโมสรทั่วโลก โครงการหลัก Palliative care ที่สอดคล้อง Giving and sharing คือดูแลครอบครัวเด็กป่วย Soroptimistสนับสนุนที่พักสำหรับครอบครัวเด็กป่วยใน รพ โดยเช่าที่พักใกล้ รพ ศิริราช เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและกำลังใจ ชื่อกองทุนศิริราชเพื่อมะเร็งในเด็ก Siriraj Foundation for Children Cancer
โครงการอื่น อาทิสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส สนับสนุนโครงการพี่เลี้ยงที่บ้านเด็กพิการซำ้ซ้อน สนับสนุนโครงการสร้างงานให้ชาวเขา และอบรมวิชาชีพสตรีในทัณฑสถาน
 
สถานที่จอดรถ
สามารถจอดได้ในบริเวณลานจอดรถบริเวณอาสนวิหารอัสสัม ลานสนามบาสโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด) หรือสามารถจอดรถได้ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก (มีค่าบริการ)
 
วิธีการเดินทางที่สะดวก
ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีสะพานตากสิน