คอนเสิร์ตการกุศล วชิรานุสรณ์ 111 ปี วชิรพยาบาล

คอนเสิร์ต

คอนเสิร์ตการกุศล วชิรานุสรณ์ 111 ปี วชิรพยาบาล

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร5,000 / 3,500 / 2,500 / 1,000
แชร์
คอนเสิร์ตการกุศล วชิรานุสรณ์ 111 ปี วชิรพยาบาล

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566

รายละเอียด

“คอนเสิร์ตการกุศล วชิรานุสรณ์ 111 ปี วชิรพยาบาล”

    คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดคอนเสิร์ตการกุศล ครบรอบ 111 ปี วชิรพยาบาล ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 18.00 – 20.00 น. 

    รายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำมาสนับสนุนบริการทางแพทย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาที่ด้อยโอกาสต่อไป
 
    ท่านจะพบกับศิลปินมากมาย อาทิ ใหม่ เจริญปุระ, มัม ลาโคนิค, ชรัส เฟื่องอารมณ์, เบิร์ดกะฮาร์ท, กบ เสาวนิตย์ นวพันธ์, แอ๊ค โชคชัย หมู่มาก แชมป์จากเวที The golden song, โน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต จากเวที KPN ฯลฯ

    บัตรราคา 5,000/3,500/2,500/1,000 บาท