Chiangmai Sky's Lanterns 2018

การแสดง

Chiangmai Sky's Lanterns 2018

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร3,999 บัตรผู้ใหญ่ / 1,999 บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซม.)
แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ

ราคาบัตร
3,999 บัตรผู้ใหญ่ / 1,999 บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

วันที่แสดง
เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด 
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 22 และ วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สถานที่จัดงาน: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ  ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ประมาณ 8,000 คน และไม่ไกลจากเมืองมากนัก โดยห่างจากเขตเมืองเก่าเพียง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาในการขับรถจากเขตเมืองเก่ามายังสถานที่จัดงาน ประมาณ 20-30 นาที)
 
กำหนดการ
18.00 
ต้อนรับท่านเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดงาน ตรวจบัตรเข้างาน
18.30 
ต้อนรับท่านเข้าสู่เทศกาลยี่เป็ง โดยมีขบวนฆ้อง และกลองยาวต้อนรับ
19.00 
เชิญรับประทานอาหาร ภายในงานได้ตามอัธยาศัย
 
ร่วมสนุกกับกิจกรรม การแสดงฟ้อนรำ และการละเล่นในบริเวณส่วนจัดแสดง และลอยกระทง ณ สถานที่ที่จัดให้
19.30 
พร้อมกันที่ บริเวณลานปล่อยโคม เพื่อสดับรับฟังพระสงฆ์สวดทำพิธี
 
พระสงฆ์ สวดทำพิธี ทางศาสนา เป็นเวลา 15 นาที และทำสมาธิ 1 นาที ก่อนการปล่อยโคม
20.00 
ปล่อยโคมลอย
 
เสร็จพิธี

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ
1. 
บัตรเขางาน 1 ใบ ต่อ 1 คน
2. 
ของที่ระลึก
3. 
สามารถรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ที่จัดเตรียมไว้ให้ภายในงาน
4. 
กระทงใบตอง 1 ใบ
5. 
โคม 2 ใบ ต่อ 1 คน
6. 
รับชมการแสดง และร่วมกิจกรรมการละเล่นต่างๆ ภายในงานในส่วนลานกิจกรรม

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย: 
เนื่องจากพิธีกรรมการสวดมนต์, ทำสมาธิ และการปล่อยโคมลอย เป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของพิธีกรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบสุข และความปลอดภัย

การถ่ายภาพ:
1. 
งดเข้าไปถ่ายภาพในบริเวณพิธีกรรม
2. 
สามารถถ่ายภาพจากบริเวณพื้นที่นั่งได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เสริม คือ ไม้แขนยืด, บันได, ขาตั้งกล้อง, รางล้อเลื่อน ในพื้นที่นั่ง