การแสดง

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ

แชร์
การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

ราคาบัตร
รอบประชาชน : 2,000 / 1,800 / 1,000 / 800 / 600
รอบนักเรียน : 180

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
14:00 รอบนักเรียน
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
14:00 รอบนักเรียน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน 19:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
14:00 ซื้อบัตร รอบประชาชน

เงื่อนไขการจำหน่ายบัตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ
• เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามเข้าชมการแสดง หากต้องการพาเด็กที่อายุมากกว่า 5 ปีเข้าชม กรุณาซื้อบัตรสำหรับเด็ก บัตร 1 ใบ : ผู้เข้าชม 1 ท่าน
• ที่นั่ง Wheelchair โปรดแจ้งพนักงานก่อนซื้อบัตร (เฉลี่ยรอบละ 10 คน)
• สำหรับผู้ที่มาไม่ตรงเวลา จะอนุญาตให้เข้าชมหลังจากการแสดงเริ่มไปแล้วประมาณ 15 นาที เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่น ๆ
• สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการแสดง
 
เงื่อนไขสำหรับการซื้อบัตรรอบนักเรียน-นักศึกษา
• ไม่เปิดขายผ่านทางเว็บไซต์ 
• ราคาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ต้องไม่เกินปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
• ตรวจบัตรนักเรียน-นักศึกษาก่อนเข้าชม หากพบว่าอายุเกินจากที่กำหนดไว้ จะต้องเสียค่าเข้าชมการแสดงอัตราเดียวกันกับการแสดงในรอบประชาชน
• สงวนสิทธิ์การแสดงในรอบนักเรียน-นักศึกษาไว้ให้เฉพาะนักเรียน-นักศึกษาเท่านั้น
• หาก นักเรียน-นักศึกษา ซื้อบัตรรอบประชาชน จะคิดราคาตามรอบประชาชน
• บัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา 1 ใบ ใช้ซื้อบัตรชมการแสดงได้ 1 ใบเท่านั้น สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
• คณะครูและอาจารย์ผู้คุมนักเรียน ขออนุญาตแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่หน้าประตูก่อนเข้าชมการแสดงทุกครั้ง
• Group Sale นักเรียน จำนวน 10 คนขึ้นไป ต่อครู 1 คน สามารถจองผ่าน TTM Call Center โทร. 0 2262 3456 
• ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปดูรอบ นักเรียน-นักศึกษา ทุกกรณี
 
ในบริเวญหอประชุมใหญ่ มีข้อห้ามดังนี้
• ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
• ห้ามถ่ายรูป
• ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
• ห้ามสูบบุหรี่
• ห้ามส่งเสียงดัง
 

รายละเอียด

เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว !
การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน กุมภกรรณทดน้ำ

 
          เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว 12 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป สำหรับการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน กุมภกรรณทดน้ำ ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีกำหนดเปิดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 180 บาท) จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456
 
          สำหรับปี 2566 นี้ นับเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยอีกวาระหนึ่ง เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงร่วมเฉลิมฉลอง โอกาสมหามงคลนี้ ด้วยการจัดการแสดงโขน ตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” โดยยึดแนวบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งเป็น บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จับตอนตั้งแต่ หลังจากที่กุมภกรรณทำศึกโมกขศักดิ์กับพระลักษมณ์แต่ไม่สำเร็จ ยังไม่สามารถสังหารพระลักษมณ์ได้ จึงคิดหาวิธีทำกลศึก นิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำนอนขวางแม่น้ำไว้ เพื่อขัดขวางกองทัพพระราม ผลการต่อสู้และจุดจบของเรื่องราวกุมภกรรณทดน้ำ จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามรับชมได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          นับเป็นเวลาเกือบ 2 ทศวรรษ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดการแสดงโขนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงในการแสดงโขน โดยสิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินงานคือ พระราชดำรัสเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ว่า “ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน” นับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ  พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติ เป็นการธำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านาน 
 
          นอกจากการแสดงที่วิจิตรงดงามที่แสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ จนมีฝีมือการร่ายรำอันงดงามถูกต้องตามจารีตแล้ว ผู้ชมจะได้รับฟังการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะ รับชมความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีต พบกับความพิเศษของสุดยอดฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ของกุมภกรรณทดน้ำเพื่อไม่ให้ไหลไปสู่พลับพลา ฉากหนุมานแปลงกายเป็นเหยี่ยวใหญ่ ฉากหนุมานดำลงสู่ใต้น้ำและอีกมากมาย ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อการแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่บนเวที จองบัตรด่วน! เริ่ม 12 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456