ติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook
    Bangkok's 25th International Festival of Dance & Music
    Bangkok's 25th International Festival of Dance & Music 24 มิ.ย. 2566 - 22 ต.ค. 2566 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่