รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว FIRST PREMIERE

การแสดง

รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว FIRST PREMIERE

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร2,000 / 1,500
  • ticket-bold-white

    Ticket Status SOLD OUT

แชร์
รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว FIRST PREMIERE

ผังการแสดง & รอบการแสดง

Siam Pavalai Theatre (6th Fl. Siam Paragon)

ราคาบัตร
2,000 / 1,500

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด

ชื่องาน : “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว” FIRST PREMIERE
วันที่แสดง : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
สถานที่แสดง : Siam Pavalai Royal Grand Theatre , 6th Floor Siam Paragon
ลงทะเบียนรับ Fan Benefits
15:00-18:00 น. (5th Floor , Infinicity Hall)
ประตูเปิด : 18:30 น.
เวลาแสดง :  19.00 น.
วันจำหน่ายบัตร : วันเสาร์ทึ่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป
ราคาบัตร :  2,000 / 1,500 บาท