Promotion and Discount Singing Bird Concert by Request 2019

SINGING BIRD CONCERT BY REQUEST ตอน ''เพลงตามคำขอ''

เมืองไทยประกันชีวิต


 
 สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับส่วนลด 10% สำหรับซื้อบัตรชมการแสดง (จำกัดจำนวน 70 ใบ)

• สมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Smile รับสิทธิ์สูงสุด 2 ที่นั่ง/ ท่าน
• สมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Platinum, Prestigeและ Pink Gold รับสิทธิ์สูงสุด 4 ที่นั่ง/ท่าน
 
รับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APPLICATION
หมายเหตุ กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ภายใน 15นาที
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าบัตรจะจำหน่ายหมด
 
กติกาการเข้าร่วมและเงื่อนไข
1. การรับสิทธิ์ส่วนลด 1 รหัส ต่อ 1 บัตรชมการแสดง
2. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นได้
3. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก, เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
4. เงื่อนไขการให้ส่วนลดเป็นไปตามที่ผู้จัดการแสดงกำหนด
5. จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com
6. ตัวแทนและพนักงานของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
7. เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.muangthai.co.th