Promotion and Discount Disney's The Lion King

Disney's The Lion King

ธนาคารกรุงเทพรับส่วนลด 10% สำหรับบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด 2,000 ใบ)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
รับสิทธิ์สูงสุด 4 ที่นั่ง/1 บัตร
ซื้อบัตรได้ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และ เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2562
เฉพาะรอบการแสดงวันอังคาร – ศุกร์


---------------------------------------------------------------------------------------------

เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สมาชิกเมืองไทย Smile Club รับส่วนลด 10% ในการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงในรอบวันธรรมดา (ยกเว้นรอบวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) (จำกัดจำนวน 1,000 ใบ เท่านั้น)
• สมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Smile ใช้สิทธิ์รับรหัสเพื่อซื้อบัตรได้สูงสุด 2 ใบ/ท่าน
• สมาชิกเมืองไทย Smile Club ระดับ Platinum, Prestige และ Pink Gold ใช้สิทธิ์รับรหัสเพื่อซื้อบัตรได้สูงสุด 4 ใบ/ท่าน

รับสิทธิ์ผ่านทาง Smile Service Application กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ภายใน 15 นาที
ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2562 เฉพาะที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา
    
เงื่อนไข
• 1 บัตร 1 ใบ 1 รหัส ต่อการซื้อ
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นได้
•  ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก, เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขการให้ส่วนลดเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด
•  ตัวแทนและพนักงานของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
• เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
•  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
www.muangthai.co.th

---------------------------------------------------------------------------------------------

AIS Serenadeลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับส่วนลด  10%  เมื่อซื้อบัตร Disney’s The Lion King รอบวันธรรมดา
เพียงกดรับสิทธิ์ที่หน้าเคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
 
รายละเอียดการใช้สิทธิ์  

  • ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ 2 ที่นั่ง / 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์
  • ใช้สิทธิ์ส่วนลดซื้อได้ในวันที่ 1 – 15 ก.ค. 62 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
  • รับสิทธิ์และซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา
  • จำนวน 500 สิทธิ์ / 1,000 ที่นั่ง ตลอดโครงการ
  • ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทุกราคาในรอบการแสดงวันอังคาร - ศุกร์
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tesco Lotusรับส่วนลดทันที 10% ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้เฉพาะรอบวันธรรมดา ทุกราคา
เพียงแสดงบัตร Clubcard หรือแสดง Clubcard Application ที่ทำการลงทะเบียนแล้ว
เฉพาะที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2562
รับสิทธิ์สูงสุด 2 ที่นั่ง/ 1 ท่าน (จำกัดจำนวน 1,000 ที่นั่ง ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน)


---------------------------------------------------------------------------------------------

The1


รับส่วนลด 10% สำหรับบัตรชมการแสดง Disney’s The Lion King เมื่อแลกคะแนน The1 100 คะแนน  สำหรับบัตรชมการแสดงเฉพาะรอบวันธรรมดา ทุกราคา
(ยกเว้นการแสดงรอบวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เฉพาะที่เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก 13 สาขา ตั้งแต่ 1 - 15 ก.ค. 62

เงื่อนไข
•   จำกัด 1,000 ใบตลอดทั้งแคมเปญ (จำกัด 4  ใบ/ การซื้อ 1 ครั้ง)
•   คูปองนี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่น หรือบัตรส่วนลดอื่น ๆ ได้
•   เมื่อทำการแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นคะแนนหรือเงินสดได้
•   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•   บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการชำรุดหรือสูญหายของใบสรุปการแลกคะแนน

---------------------------------------------------------------------------------------------

Major Cineplex + M Genรับส่วนลด 100 บาท ในการซื้อบัตรชม The Lion King Musical
เพียงแสดงบัตรชมภาพยนตร์ The Lion King + M GEN 5 คะแนน
วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.majorcineplex.com
 
เงื่อนไขการใช้ส่วนลด
- สมาชิกสามารถกดแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ์ ผ่าน M Gen Application
- กดรับสิทธิ์และแสดงรหัสรางวัลต่อพนักงานที่หน้าร้านเท่านั้น
- ใช้สิทธิ์ได้ที่ Thai Ticket Major 13 สาขาหลัก
- บัตรภาพยนตร์ 1 ใบ สามารถใช้ลดราคาได้ต่อ 1 บัตรการแสดง The Lion King musical เท่านั้น
- ส่วนลดนี้สามารถใช้ซื้อบัตรชมการแสดงสำหรับรอบวันธรรมดาเท่านั้น (บัตรมีจำนวนจำกัด)
- ระยะเวลาโปรโมชั่น 18 - 31 กรกฎาคม 2562
- ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า