CDIC2020 CONFERENCEโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19

สัมมนา

CDIC2020 CONFERENCEโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง ไบเทค บางนา BITEC Grand Hall / Online

 • clock-white

  ประตูเปิด 9.00 น.

แชร์
CDIC2020 CONFERENCEโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ไบเทค บางนา BITEC Grand Hall

ราคาบัตร
10,593 (สามารถเข้างานได้ทั้ง 2 วัน)

วันที่แสดง
เวลา
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563

Online

ราคาบัตร
7,383 (สามารถเข้างานได้ทั้ง 2 วัน)

วันที่แสดง
เวลา
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563

สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cdicconference.com
และดาวน์โหลดโบรชัวร์ ได้ที่นี่ >> https://www.thaiticketmajor.com/download/CDIC2020_Brochure_Full.pdf
พิเศษเมื่อซื้อบัตรวันนี้ ลดทันที 10 % จนถึง 30 ตุลาคมเท่านั้น !!! ทั้งที่ BITEC Bangna, Grand Hall และที่ Online

BITEC Bangna, Grand Hall

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องมาลงทะเบียนที่หน้างานก่อนพร้อมรับบัตรคล้องคอที่จุดลงทะเบียน
 • ในการเข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าสัมมนาจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา ไม่อยู่ในอาการมึนเมา สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าสัมมนา รวมถึงยินยอมปฏิบัติตามหลัก Social Distancing ที่ทางผู้จัดกำหนดอย่างเคร่งครัด ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้เข้าสัมมนา และไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บัตรเข้างานสัมมนานี้ ไม่สามารถนำไปขายต่อ ขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนใดๆ ได้
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Online
 • สำหรับการซื้อบัตรออนไลน์ กรุณาตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของท่านในประวัติการสั่งซื้อ หากรายการสำเร็จแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งรหัสเพื่อเข้าชมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 • สำหรับการซื้อบัตรผ่านจุดจำหน่ายหลัก 14 สาขา ท่านจะได้รับหลักฐานการชำระเงินของท่านเท่านั้น ทั้งนี้ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้งรหัสสำหรับเข้าชมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 • หากท่านไม่ได้รับรหัสภายในเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ คุณวราพงศ์ หรือ คุณกิตมณี (บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด) โทร 02-2534736 # 2 หรือ registration@cdicconference.com

รายละเอียด

CDIC 2020 Conference

CDIC 2020 งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “The future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity” เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้น ในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล การจัดการความเสี่ยงในการใช้งานผู้ให้บริการภายนอก การใช้งานระบบคลาวด์ การใช้ระบบในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลขององค์กรและบุคคล ผลบังคับใช้ของกฏหมายและกฏเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้องค์กรจะต้องมีแนวทางปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการ และดำเนินการมาตรการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ผู้ร่วมสัมมนาจะพบคำตอบได้ในงาน CDIC 2020 จากการบรรยายองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอมิติใหม่ Cybersecurity Expo… และห้ามพลาด Signature ไฮไลท์ของงาน CDIC 2020 Live show ..สาธิตสด ประเด็นภัยคุกคามใหม่ รู้ก่อน…ปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, CTO, CFO, COO)
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO, CTO, CDO)
 • ผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (CSO, CISO)
 • ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (IT Management)
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • บุคลากรในสายกฎหมาย (Law Enforcement)
 • บุคลากรในสายงานกำกับดูแล (Compliance / IT Compliance)
 • บุคลากรในสายงานบริหารความเสี่ยง (ERM / IT Risk)
 • บุคลากรในสายนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Cyber Cop/ Digital Forensic Investigator)
 • บุคลากรทางด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner)
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Smart Users)
 
วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

สัมมนา 2 วัน – การบรรยายและสาธิต  (Conference 2 Days)
วันที่สัมมนา: วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9:00-17:30 น.
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
 

Distinguished speaker
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสุวิภา วรรณสาธพ  สวทช. (NSTDA)
อ.ปริญญา หอมเอนก   ACIS Professional Center
พลเอกมโน  นุชเกษม  National Cybersecurity Committee
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์  สพธอ.  (ETDA)


สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าสัมมนา
 • USB Flash Drive - ชุดเอกสารประกอบการสัมมนา พร้อมกระเป๋าใส่เอกสาร
 • ผู้เข้าสัมมนา 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรจาก
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
   (Software Park)
  • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
   (Thailand Information Security Association – TISA)
  • บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
   (ACIS Professional Center)
ประโยชน์จากการเข้าร่วมงาน CDIC 2020
 • รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ Update ความรู้และข่าวสารใหม่ล่าสุด ด้าน Cybersecurity จากทั่วโลก ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ
 • รู้จักและร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆ ที่มาจากหลากหลาย วงการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) และเปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเข้าร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัลที่บูธแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน CDIC2020
 • พบกับการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลายรูปแบบ (CDIC2020 Live Show) ที่มีโอกาสที่จะถูกนำมาใช้จารกรรมและเจาะระบบ ในชีวิตจริง
 • รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเป็น "New Normal" เมื่อภัยคุกคามดังกล่าวกลายเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้องทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล
 • รู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ รวมถึง การถ่ายทอดให้บุคคลรอบข้างได้ตระหนักและป้องกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในยุคสังคมดิจิทัล
 • รู้ถึงสาระสำคัญทั้งข้อกำหนดที่เป็นภาคบังคับและแนวทางจัดการด้านเทคนิค สำหรับดำเนินการตาม GDPR และกฎหมายของไทย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งสองฉบับ