แจ้งวัฒนะ ฮอลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5

แจ้งวัฒนะ ฮอลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5

ทีอยู่ หลังเซ็นทรัล ซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อ โทร 66 2831 5555
 
วิธีการเดินทางมาที่นี่
สายรถ สาย 52,150,166,356