ท่ามหาราช

ท่ามหาราช

1/11 ตรอก มหาธาตุ ถนน มหาราช แขวง บรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200