หน้าแรก | สมาชิก | วิธีการซื้อ

 

ขั้นตอนการรับคิว / Procedure how to get in Line

1. ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ www.thaiticketmajor.com จะพบหน้า intro page
    At 9 a.m., Our website www.thaiticketmajor.com will show intro page.

 
2. เมื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบ จะเปลี่ยนหน้าเป็นดังภาพด้านล่าง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “กดเพื่อรอรับคิวซื้อบัตร”
    Please fill email and password, then press “Login”. It will show button “Click here to get in line”.
 
 
3. หลังจากกดเพื่อรับคิวซื้อบัตร จะพบหน้าจอแสดงคิวของท่าน ดังภาพด้านล่าง หน้านี้จะแสดงคิวของท่าน ห้าม logout ออกจากระบบเป็นเด็ดขาด
    After you click “Click here to get in line” button, it will redirect to “Queue Page”. Your queue number will show on this page. Please do not logout.
 
 

4. เมื่อถึงคิวของท่าน ท่านสามารถทำการซื้อบัตรได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 20 นาที สามารถเลือกชำระได้ทั้งบัตรเครดิต / App บนมือถือ Line pay, Pay plus หรือ ทาง cash payment ซึ่งช่องทางนี้ มีกำหนดระยะเวลาการไปชำระเงินภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากทำรายการสำเร็จ (ลูกค้า 1 ท่าน ซื้อบัตรได้ 2 ใบ ต่อคิว)

     As your queue coming, this page will show seating map and you can buy tickets within 20 minutes. For payment can be use credit card, App payment (Line pay or Pay Plus) or Cash payment (please paid within 2 hours after get payment code). 1 transaction, Limited to 2 tickets maximum.

 

5.กรุณาตรวจสอบ และกรอกข้อมูลการซื้อให้ถูกต้อง / Please fill in all of the required customer information.

 
 
 

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น