รถตู้รับส่ง River Fest

คอนเสิร์ต

รถตู้รับส่ง River Fest

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ชื่นฤดีแลนด์ ตำบลบ้านเหนือ จังหวัดกาญจนบุรี

ราคาบัตร
480 / 280
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 20 บาท

วันที่แสดง
เวลา
วันที่ 12 พย. 65 09.00 - 01.00 (ไป-กลับ)
วันที่ 13 พย. 65 09.00 - 01.00 (ไป-กลับ)
ไปวันที่ 12 พย. 65 ,09.00 - กลับวันที่ 13 พย. 65 ,01.00

เงื่อนไขการซื้อบัตร 
1. บัตรที่ซื้อแล้วไม่สามารถยกเลิก / เปลี่ยนแปลง หรือคืนเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆ
2. ไม่สามารถขนสัมภาระไปได้เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด
3. บัตรโดยสาร 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น 
4. แสดงบัตรโดยการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถ
5. บัตรโดยสารใช้ได้ตามวันที่ระบุบนบัตรเท่านั้น
6. ควรมาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
7. หากจำนวนผู้โดยสารไม่เต็มคันหรือกำหนดเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาระบุเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้จริง

รายละเอียด

รถตู้โดยสาร (20 ที่นั่ง) ขาไป
กรุงเทพ- กาญจนบุรี จุดขี้นรถ อาคารใต้ทางด่วน ฝั่งตรงข้ามหมอชิต 2 อาคาร D ช่อง 8  จุดลงรถ จุดบริการชื่นฤดีแลนด์ สถานที่จัดงาน
 
รถตู้โดยสาร (20 ที่นั่ง) ขากลับ
กาญจนบุรี - กรุงเทพ จุดขี้นรถ จุดบริการหน้างาน จุดลงรถอาคารใต้ทางด่วน ฝั่งตรงข้ามหมอชิต 2 อาคาร D ช่อง 8
บังคับกรอกชื่อ เบอร์โทร และ E-Mail (สำหรับใช้ติดต่อในกรณีเปลี่ยนแปลงการเดินทาง) ควรมาก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 30 นาที ไม่สามารถขนสัมภาระไปได้เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด
 
หมายเหตุ : กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-262-3456
 
มาตรการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเคร่งครัด
- สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ภายในรถโดยสาร
- เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากท่านมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ผู้จัดมีสิทธิปฏิเสธการเดินทางได้ โดยทางผู้จัดสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี