ชื่นฤดีแลนด์  ตำบลบ้านเหนือ จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่นฤดีแลนด์ ตำบลบ้านเหนือ จังหวัดกาญจนบุรี

ตำบล บ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000