คอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง 'มิตรสมาน'

คอนเสิร์ต

คอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง 'มิตรสมาน'

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่ายวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร
  • ticket-bold-white

    Ticket Status

แชร์
คอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง 'มิตรสมาน'

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559

รายละเอียด

กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์ฯ  ร่วมกับทายาทศิลปิน  เชิญชมคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง “มิตรสมาน”


หลากหลายแนวเพลงของ ครูสมาน กาญจนะผลิน และมวลมิตร 
พบกับศิลปินแห่งชาติและนักร้องคุณภาพมากมาย อาทิ ชาลี  อินทรวิจิตร , สวลี  ผกาพันธุ์ , สุเทพ  วงศ์กำแหง , ชรินทร์  นันทนาคร , รวงทอง  ทองลั่นธม , จินตนา  สุขสถิตย์ , ชินกร  ไกรลาส , วงจันทร์  ไพโรจน์ , เพียงพิศ  ศิริวิไล , ศรีไศล  สุชาติวุฒิ , วิระ  บำรุงศรี , นัดดา  วิยกาญจน์ , ทรงสิทธิ์  รุ่งนพคุณศรี , ดิเรก  อมาตยกุล , พงษ์พันธ์  ธนเพิ่มพูล และดนตรีสังคีตประยุกต์  วงดนตรี “กาญจนะผลิน”  โดย จิรวุฒิ  กาญจนะผลิน  วงดนตรีไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย รศ.ปกรณ์  รอดช้างเผื่อน  คณะประสานเสียง “กระแตไต่ไม้” และคณะประสานเสียง “กาญจน์กรุง” 
รายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุน “ครูสมาน  กาญจนะผลิน”  ในกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และเพื่อบูรณะพระราชวังพญาไทฯ