สองวัยใจเดียวกัน

คอนเสิร์ต

สองวัยใจเดียวกัน

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่ายวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร
  • ticket-bold-white

    Ticket Status

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด

สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยฯ จับมือ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส
พบกับปรากฏการณ์รวมตัวครั้งแรก ระหว่างศิลปินรุ่นครูและรุ่นศิษย์ สืบทอดเพลงลูกกรุง
คอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน”
 
ปรากฏการณ์รวมตัวครั้งแรกของนักร้องรุ่นครูและรุ่นศิษย์ เมื่อสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จับมือกับ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส จัดคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงรวมเพลงคู่อมตะ เพื่อสืบทอดและสืบสานเพลงไทยสากลในคอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน” วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
ครั้งแรกของ ศิลปิน 2 วัย รุ่นครูและรุ่นศิษย์ ร่วมประชันเสียงร้องในเพลงลูกกรุงอมตะ ทั้งคู่น่ารัก คู่หวาน คู่ประทับใจ  รุ่นครูนำโดย 4ศิลปินแห่งชาติ  สุเทพ วงศ์กำแหง, สวลี ผกาพันธุ์, เศรษฐา ศิระฉายา, จินตนา สุขสถิตย์  และนักร้องคุณภาพรุ่นใหญ่ ธานินทร์ อินทรเทพ, นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรีไศล สุชาติวุฒิ, โฉมฉาย อรุณฉาน, ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล,  อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ, ผุสดี เอื้อเฟื้อ, สุดา ชื่นบาน, ชรัส เฟื่องอารมย์, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร
 
รุ่นศิษย์นำโดย กัณพล ปรีดามาโนช(ปิง ฟรุ๊ตตี้),  สุชาติ  ชวางกูร, รณชัย ถมยาปริวัฒน์(อ๊อด คีรีบูน), สุรินทร สุนทรสนาน(เปี๊ยบ), วสุ แสงสิงแก้ว(จิ๊ป), พุทธธิดา ศิระฉายา(อีฟ), สมา สวยสด(ปื๊ด), พชรพล จั่นเที่ยง (วิทย์ AF), วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล(แม็ค AF), ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล(ปุยฝ้าย AF), ธนษิต จตุรภุช (ต้น AF), และนักร้องชนะเลิศจากเวทีศาลาเฉลิมกรุง กรกันต์  สุทธิโกเศศ(อาร์ม), กนกวรรณ อินทรพัฒน์(อุ๊บอิ๊บ), ภัทรานิษฐ์  เพฑูริยาเวทย์(เมจิ), ภาสกรณ์  รุ่งเรืองเดชาภัทร์(สปาย), ศุภกิจ กัลยาณกุล(เข้ม), ธนพรรษ ญาติเจริญ(ฟิล์ม), กตธิป อัครวิกรัย(กะธิ)
 
บรรเลงโดย วงต้นเสียง - ปธัย วิจิตรเวชการ พิธีกร  บูรพา  อารัมภีร &  นัฏฐา ลอยด์ รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตสมทบทุน สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป   เตรียมตัวกันให้พร้อมกับ คอนเสิร์ต “สองวัยใจเดียวกัน” พบกับนักร้องคุณภาพของเมืองไทย ฟังเพลงลูกกรุงอันไพเราะ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 รอบ 14.00 น.  บัตรราคา 2,000 บาท 1,500 บาท  และ 1,000 บาท  จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com