Dreams and Musical The Charity Concert #11 : Everlasting ภาพสุดท้าย

คอนเสิร์ต

Dreams and Musical The Charity Concert #11 : Everlasting ภาพสุดท้าย

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร3,500 / 3,000 / 2,500 / 1,000 / 800
แชร์
Dreams and Musical The Charity Concert #11 : Everlasting ภาพสุดท้าย

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และ True Money Wallet จะมี convenience fee 3% ในทุกช่องทางการจำหน่าย 

รายละเอียด

Dreams and Musical The Charity ภูมิใจนำเสนอ
Concert Theatre การกุศล “ภาพสุดท้าย, Everlasting”
เพื่อระดมทุนมอบให้กับศูนย์บริรักษ์ (ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) โรงพยาบาลศิริราช
 
“ภาพสุดท้าย, Everlasting” ได้นำเรื่องราวจากชีวิตจริงของครอบครัวผู้สูญเสีย มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำ Concert Theatre เรื่องนี้ ที่ชี้ให้เห็นว่า “ความตาย” คือสัจธรรมที่เลี่ยงไม่ได้ของชีวิต แต่จะทำอย่างไรให้เราเข้าใจ และมีชีวิตอยู่อย่างสวยงามที่สุด โดยเป็นการแสดงเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงจากศิลปิน ได้แก่ สุเมธ องอาจ, พีท พีระ, หนึ่ง อภิวัฒน์, ลูกหว้า พิจิกา, ซาร่า โฮเล่อร์, โดม The Star 8, พรีน Preen P, เน็ท The Star 12, ปลื้ม ณัชคุณ, ก๊อต ปรัชญ์ดนัย, มิลลี่ Gelato, ถุงแป้ง Gelato, ยศ-ณัฏฐ์ศรุต, กลุ่มพลังเล็ก ๆ และการแสดงละครเวที


“กลุ่มพลังเล็ก ๆ” ทีมงานเบื้องหลัง Concert Theatre การกุศลในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทนในเชิงธุรกิจ และจัดกิจกรรมโดยไม่แสวงหาผลกำไร เป้าหมายคือเพื่อจัดงานระดมทุนเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ดำเนินมาถึงปีที่ 11 โดยทีมงานกลุ่มพลังเล็ก ๆ ได้เลือกที่จะจัด Concert Theatre การกุศล Dreams and Musical The Charity ครั้งที่ 11 เพื่อระดมทุนให้กับศูนย์บริรักษ์ (ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) โรงพยาบาลศิริราช


ละครเวที โดย RHYTHM THINKER กลุ่มนักศิลปะสร้างสรรค์ (CREATIVE) จาก RHYTHM OF ARTS : THE CREATIVE LEARNING CENTRE (เพราะทุกจังหวะชีวิตคือศิลปะ) จัดตั้งขึ้นเพื่อนำศิลปะมาใช้เป็นสื่อกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านอารมณ์และความคิด เพราะเราเชื่อว่า “ศิลปะจะทำหน้าที่พัฒนาและเยียวยาจิตใจของมนุษย์”


ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงาน Palliative Care ในโรงพยาบาลศิริราช เป็นการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักดนตรีบำบัด แพทย์แผนไทย และนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม
 
ความตายถูกรับรู้แต่ด้านความสูญเสีย เจ็บปวดทรมาน เป็นอัปมงคล น่าหวาดกลัว จึงทำให้คนพากันแกล้งลืมความตาย ไม่ตระหนักถึงความจริงว่า ความตายต้องมาเยี่ยมเยือนเราอย่างแน่แท้ในวันหนึ่ง
 
ความกลัวที่ตามมาด้วยการหลีกเลี่ยง และความประมาทที่ตามมาด้วยการละเลย ไม่สนใจการเรียนรู้การรับมือกับความตาย ทำให้เมื่อตนเองหรือคนใกล้ชิดต้องประสบกับความเจ็บป่วยหรือการตายเข้าจริง ๆ ก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีสติ ผู้ประสบปัญหามากที่สุดคือผู้ป่วยที่ได้รับความทรมานจากการยืดความตาย ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ และอาจตายท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อการตายอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกัน ญาติ ผู้ดูแล และครอบครัวก็ตกอยู่ในความเศร้าหมอง สิ้นหวัง ไร้ทางออก จากการแบกรับภาระการดูแลอย่างมหาศาล จากการยื้อชีวิตด้วยเทคโนโลยีเกินความจำเป็น โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ จึงพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนากลไกทางสังคมและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการเผชิญความตายอย่างสงบ ในขณะเดียวกันก็เกื้อกูลชีวิตและสังคมที่ดีงาม


รายละเอียดเพิ่มเติม :
Facebook Fanpage: Dreams and Musical The Charity , Rhythmthinker
Instagram: dreamsandmusical , Rhythmthinker