Love in The Air Open Heart

คอนเสิร์ต

Love in The Air Open Heart

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่าย วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565, 17:00 น.

  • price
    ราคาบัตร499
  • ticket-bold-white

    Ticket Status SOLD OUT

แชร์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565

รายละเอียด


ชื่องาน : Love in The Air Open Heart
วันชมภาพยนตร์ : วันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 2565
รอบเวลา : 14:00 น. และ  18:30 น.
สถานที่ : เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน (โรงภาพยนตร์ 13)
บัตรราคา : 499 บาท
 
คำถามที่พบบ่อย
เงื่อนไขการซื้อบัตร
1. ราคาบัตรยังไม่รวมค่าบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ใบละ 20 บาท
2. ใช้บัตรกระดาษในการเข้างาน
3. โปรดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรับจองบัตร การให้โค้ดจอง การซื้อ-ขายบัตรนอกระบบ การแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ เป็นต้น
4. การนำบัตรไปขายต่อหรือแจกเพื่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
5. การนำบัตรไปขายต่อเพิ่มราคา หากตรวจสอบและพบหลักฐานการทำความผิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองในกรณียังไม่ชำระเงินหรือยกเลิกบัตรเป็นโมฆะในกรณีที่ชำระเงินแล้ว และนำบัตรกลับคืนสู่ระบบเพื่อจำหน่ายใหม่อีกครั้ง
 
มาตรการของผู้เข้าร่วมงาน
1. ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบอย่างน้อย 2 เข็ม หรือครบโดสตามชนิดของวัคซีน
2. หากมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีผลตรวจโควิด - 19 เป็นบวก ผู้จัดมีสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าชมการแสดงได้ และจะดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกบริเวณงานตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินทันที โดยทางผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมงาน หากมีความจำเป็นด้านสุขภาพ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
4. ล้างมือด้วยสบู่ น้ำ แอลกอฮอล์บ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ / วัตถุที่ใช้ร่วมกัน