การแสดงดนตรี 'ภูมิพลังแผ่นดิน'

คอนเสิร์ต

การแสดงดนตรี 'ภูมิพลังแผ่นดิน'

  • calendar-sale-white

    วันเปิดจำหน่ายวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558, 10:00 น.

  • price
    ราคาบัตร
  • ticket-bold-white

    Ticket Status

แชร์
การแสดงดนตรี 'ภูมิพลังแผ่นดิน'

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558

รายละเอียด

การแสดงดนตรี “ภูมิพลังแผ่นดิน”
 
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย” จัดการแสดงดนตรี “ภูมิพลังแผ่นดิน”แสดงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การแสดงดนตรีครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจาก “ชมรมภูมิพลังแผ่นดิน” และพลังแห่งความรักพลังความสามัคคีของคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเพื่อหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

พื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่หลากสี แต่มีเลือดสีแดงเหมือนกับคนพื้นที่ภาคอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นี้ มีปัญหาทางการเมือง รบกันมานาน รบกันทุกวัน ระเบิดลงบ่อยๆ มีคนตายด้วยอาวุธหลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ปัญหาสังคมยังมีตามมาอีกหลายเรื่อง และเป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งบ้านแตกสาแหรกขาด พิการทางร่างกาย พิการทางใจ และพิการทางความรู้สึก ด้วยเมื่อมีผู้บาดเจ็บที่เกิดจากการต่อสู้กันในพื้นที่ ไม่มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพพอที่จะรองรับการผ่าตัดที่จะช่วยชีวิตได้ทันท่วงที เพราะโรงพยาบาลขาดเครื่องมือแพทย์ ขาดห้องผ่าตัดที่ทันสมัย ขาดแคลนศัลยแพทย์ที่จะอยู่รักษาผู้ป่วย ทำให้เมื่อมีผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้

ครั้นมีศัลยแพทย์ประจำที่โรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ศัลยแพทย์ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพราะห้องผ่าตัดไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย บุคลากรขาดขวัญกำลังใจ ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ประกอบกับสถานการณ์ประจำวันที่มีความกลัวเป็นทุนเดิม ในที่สุดศัลยแพทย์ต้องขอย้ายหรือลาออกไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ดีสามารถทำงานได้
 
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา นับเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่าโรงพยาบาลอื่น สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์พร้อม โดยเฉพาะห้องผ่าตัดให้มีเครื่องมือเพื่อรองรับศัลยแพทย์ และที่สำคัญคือสามารถรองรับผู้บาดเจ็บจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ด้วยสามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บถึงโรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้โดยสะดวก

ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์ยะลาไม่มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่มีเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในอันที่จะสามารถผ่าตัดเองได้ ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ห่างไกลออกไป ความจำเป็นคือต้องมีเครื่องมือห้องผ่าตัดที่ทันสมัย เพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถทำหน้าที่ในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ทั้งยังสามารถรองรับผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการผ่าตัดจากจังหวัดใกล้เคียงได้ทันท่วงที สามารถสร้างขวัญกำลังใจสำหรับคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้มีความอบอุ่นใจได้

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และเพื่อหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล” และ“วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย” จึงได้กำหนดให้มีการแสดงดนตรี “ภูมิพลังแผ่นดิน” โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๐๐-๑๘:๐๐น. ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การแสดงดนตรีครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน และพลังแห่งความรักพลังความสามัคคีของคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔”

ทั้งนี้ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กรุณาให้เกียรติร่วมขับร้องบทเพลง พร้อมด้วยนักร้องคุณภาพหลายท่าน อาทิ สันติ ลุนเผ่ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศรวณี โพธิเทศ ธานินทร์ อินทรเทพ และวินัย พันธุรักษ์ เป็นต้น

การแสดงดนตรี “ภูมิพลังแผ่นดิน” นอกจากแสดงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra : TPO) ซึ่งเป็นวงดนตรีอาชีพ มีความพร้อมสามารถบรรเลงเพลงได้ทุกชนิดแล้ว ยังทำการแสดง ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร ซึ่งเป็นหอแสดงดนตรีที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วย

เพลงชุมนุมเผ่าไทย ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น ตื่นเถิดชาวไทย แผ่นดินของเรา เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย บ้านเรา เราสู้ ใต้ร่มธงไทย บ้านเกิดเมืองนอน รู้รักสามัคคี แสงส่องไทย ไทยรวมกำลัง รักชาติ ความฝันอันสูงสุด รักเมืองไทย สามัคคีชุมนุม รักกันไว้เถิด ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา หนักแผ่นดิน สยามานุสสติ คืนความสุขให้ประเทศไทย และสดุดีมหาราชา เป็นรายการบทเพลงที่จะทำการแสดงในฐานะบทเพลงรักชาติ และเมื่อรักชาติ ต้องช่วยชาติรักษาแผล นั่นคือ รักษาผู้บาดเจ็บในพื้นที่ทั้ง ๓ จังหวัดคือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

บทเพลงเหล่านี้แต่เดิมมักนิยมเปิดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เมื่อมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ส่วนใหญ่เป็นแผ่นเสียงรุ่นเก่า อุปกรณ์การบันทึกเสียงไม่ทันสมัย การเรียบเรียงเสียงประสานมีข้อจำกัด รวมทั้งข้อจำกัดในฝีมือนักดนตรี ส่งผลให้บทเพลงขาดความสมบูรณ์ตามที่ผู้ประพันธ์มุ่งหวัง รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข ในฐานะผู้อำนวยการวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย จึงได้นำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ โดย พันโท ประทีป สุพรรณโรจน์ เพื่อเตรียมไว้สำหรับแสดงในยามที่ชาติต้องการ เฉกเช่นการแสดงดนตรี “ภูมิพลังแผ่นดิน” ในครั้งนี้

สำหรับงบประมาณในการจัดการแสดงดนตรี “ภูมิพลังแผ่นดิน” รวมประมาณ ๓ ล้านบาท ได้รับความสนับสนุนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม และจากผู้ให้การสนับสนุน จะมอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สามารถรองรับศัลยแพทย์ ที่สำคัญสามารถรองรับผู้บาดเจ็บ ทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

นับเป็นโอกาสอันดี ในการได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับได้ร่วมสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยราษฎร ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ ช่วยเย็บแผล ช่วยรักษาผู้บาดเจ็บในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ด้วยการหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลาในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณรวีวรรณ ชูประทีป โทร. ๐๘๑-๖๓๘-๐๒๗๔ อีเมล raveevan_tki@yahoo.com โทรสาร ๐๒-๖๑๐-๙๒๓๗
คุณกรรณิการ์ อรุณโสภา โทร. ๐๘๒-๔๕๕-๖๙๕๕ อีเมล eng@teyseng.com โทรสาร ๐๓๔-๔๙๔-๑๐๑
คุณขนิษฐา แต้มเจริญ โทร. ๐๘๙-๖๙๔-๘๐๗๑ อีเมล kanitta2502@hotmail.com โทรสาร ๐๒-๖๑๐-๙๒๓๗
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bpptoday.com หรือ www.facebook.com/bpptoday

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม