พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ CONCERT BY Electric Mango

คอนเสิร์ต

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ CONCERT BY Electric Mango

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง Electric Mango Resort & Leisure Club

 • clock-white

  ประตูเปิด 17.00 น.

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559, 10:00 น.

แชร์
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ CONCERT BY Electric Mango

ผังการแสดง & รอบการแสดง

Electric Mango Resort & Leisure Club

ราคาบัตร

วันที่แสดง
เวลา
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

รายละเอียด

พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ CONCERT by electric Mango
แสดง  :  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559  / เวลางาน  : 17:00 – 02:00 น.
ประตูเปิด 17:00 น.
สถานที่  Electric mango resort  ซอย 112  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บัตรราคา   499  บาท/ท่าน  (เข้างานได้ 1 ท่าน / บัตรยืน)
บัตรราคา  3,000  บาท (เข้างานได้ 2 ท่าน 1 โต๊ะ/ ใบ + garden bungalow 1 หลัง + อาหารเช้า 2 ท่าน)
บัตรราคา  4,500  บาท (เข้างานได้ 4 ท่าน 1 โต๊ะ/ใบ + garden bungalow  1 หลัง + อาหารเช้า 4 ท่าน)
บัตรราคา  6,000  บาท (เข้างานได้ 4 ท่าน  1 โต๊ะ/ใบ + garden bungalow  2 หลัง + อาหารเช้า 4 ท่าน)

หมายเหตุ :

 • เริ่มลงทะเบียนเข้างาน 17:00 น.
 • ผู้เข้างานทุกท่าน จะได้รับเครื่องดื่ม 2 Drinks (เบียร์)
 • หากบัตรสูญหายจะต้องซื้อใหม่เท่านั้น หาย ไม่ออกบัตรให้ใหม่ทุกกรณี และไม่สามารถเข้างานได้
 • ผู้ถือบัตรเข้างานจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป (กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้างาน)