การแสดงโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

การแสดง

การแสดงโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 / 600 / 400 / 180 Student
แชร์
การแสดงโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หอประชุมใหญ่

ราคาบัตร
1,800 / 1,500 / 1,000 / 800 / 600 / 400 / 180 Student

วันที่แสดง
เวลา
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน 19:30
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน 19:30
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
14:00 นักเรียน 19:30
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

เนื้อเรื่องย่อ
พิเภก เป็นพระอนุชาของทศกัณฐ์พระเจ้ากรุงลงกา มีความสามารถในวิชาโหราศาสตร์ สามารถทำนายเหตุการณ์ได้แม่นยำ ทั้งนี้ด้วยเหตุที่เป็นพระเวสสุญาณเทพบุตรจุติมากำเนิดตามพระประสงค์ของพระอิศวร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการบำราบปราบมาร เมื่อทศกัณฐ์ได้ลักพานางสีดา มเหสีของพระรามมาไว้ที่อุทยานท้ายกรุงลงกา ตามคำยุยงของนางสำมนักขา พระรามได้พลวานรทั้งเมืองขีดขินและเมืองชมพูกรีฑาทัพมาตั้งมั่น ณ เขาคันธกาลา ฟากข้ามกรุงลงกา วันหนึ่งทศกัณฐ์นิมิตฝันว่ามีแร้งขาวบินมา แต่ทิศตะวันออก พบแร้งดำต่อสู้กัน แร้งดำพ่ายแพ้ ร่างตกลงมากลายเป็นพวกยักษ์ อีกฝันหนึ่งว่าตนเองถือกะลาใส่น้ำมันมีสายชนวนพาด แล้วมีหญิงรูปร่างอัปลักษณ์ถือไฟเข้ามาจี้จุดจนไฟลุกลามไหม้มือตน ทศกัณฐ์จึงให้พิเภกทำนายฝัน พิเภกทำนายว่าเป็นลางร้ายของฝ่ายยักษ์ที่จะเกิดศึกสงคราม ทศกัณฐ์ได้ไต่ถามถึงวิธีแก้ไข พิเภกทูลว่าควรส่งนางสีดากลับคืนไป ทศกัณฐ์โกรธพิเภกที่ให้คืนส่งนางสีดาแล้วเข้าทำร้ายกุมภกรรณ อินทรชิตทูลขอโทษให้งดโทษประหาร ทศกัณฐ์ให้ริบราชบาตร ขับไล่เสียให้พ้นกรุงลงกา ด้วยเหตุที่เป็นพระราชดำรัสของท้าวลัสเตียน พระบิดาที่เห็นว่าพิเภกด้อยฤทธิ์ ถ้าหากมีโทษถึงประหาร ขอให้งดเพียงขับไล่พิเภกถูกขับออกจากเมือง ส่วนนางตรีชฎาผู้เป็นชายาให้ไปเป็นข้ารับใช้นางสีดา พิเภกกลับไปตำหนักล่ำลาตรีชฎาและเบญกายบุตรี แล้วถอดมงกุฏเครื่องยศให้นำไปคืนทศกัณฐ์ มโหธรเสนาบดีกรุงลงกานำพิเภกลงสำเภาไปปล่อยขึ้นฝั่งนอกเกาะลงกา พิเภกเดินทางไปจนพบกับนิลเอกทหารพระราม และได้เข้าไปสวามิภักดิ์ต่อพระราม ได้กราบทูลถึงสาเหตุที่ถูกขับไล่ และถวายสัตย์ปฏิญาณ พระรามจึงประทานยศศักดิ์ให้เป็นราชา พิเภกเป็นที่ปรึกษาในการทำศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์โดยความซื่อสัตย์จงรักภักดี และถือสัจจะว่าจะทูลความเมื่อพระรามตรัสถามเท่านั้น การทำสงครามยืดเยื้อจนฝ่ายยักษ์ล้มตายมากมาย หลังจากทศกัณฐ์เชิญท้าวมาลีวราชผู้เป็นบรมอัยกามาพิพากษาว่าความ โดยหวังว่าท้าวมาลีวราชจะเข้าข้างฝ่ายตน แต่ท้าวมาลีวราชก็ยึดมั่นในความเที่ยงธรรม เชิญเทพเทวดาทุกฝ่าย รวมทั้งฝ่ายพระรามและนางสีดามาเบิกความ จนผลปรากฏชี้ชัดว่าทศกัณฐ์เป็นฝ่ายผิด จึงพิพากษาให้ทศกัณฐ์ส่งคืนนางสีดาให้กับพระราม แต่ทศกัณฐ์ไม่ปฏิบัติตาม ท้าวมาลีวราชจึงสาปทศกัณฐ์ให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ทศกัณฐ์โกรธเหล่าเทวดาที่มาเป็นพยาน จึงไปประกอบพิธีเผารูปเทวดาและชุบหอกกบิลพัทที่หาดทรายกรด พระอิศวรใช้ให้เทพบุตรพาลีไปทำลายพิธีได้ ทศกัณฐ์เสียพิธีจึงกลับเข้ากรุงลงกา นางมณโฑมเหสีทูลว่า สาเหตุครั้งนี้เพราะพิเภกบอกกลศึก ควรสังหารพิเภกเสีย ทศกัณฐ์เห็นจริงจึงยกทัพออกรบ และหาช่องทางสังหารพิเภก ฝ่ายพระรามก็รู้ความ จึงให้พระลักษณ์คอยป้องกัน ทศกัณฐ์ยกกองทัพมาถึงสนามรบ ออกอุบายให้พิเภกเข้ามาหาโดยเสแสร้งยกเหตุผลต่างๆ เมื่อได้ท่วงทีจึงพุ่งหอกกบิลพัทหวังให้ถูกพิเภก แต่พระลักษณ์เข้ามาป้องกัน พระลักษณ์ต้องหอกกบิลพัทสลบลง ฝ่ายยักษ์มีชัยจึงยกกลับกรุงลงกา พระรามเสียพระทัยตรัสถามพิเภกถึงวิธีแก้ไข พิเภกทูลถึงสรรพยาแก้ไขต่างๆ ประกอบด้วยต้นสังกรณีตรีชวาที่อยู่ที่เขาสัญชีพสัญญี มูลโคอศุภราชอยู่ที่เขาอินทกาล แม่หินบดอยู่ที่เมืองบาดาล และที่สำคัญที่สุดคือลูกหินบด ทศกัณฐ์นำไปใช้เป็นเขนยหนุนนอนอยู่ที่กรุงลงกา หนุมานรับอาสาไปนำสรรพยาและแม่หินบด และจึงเหาะเข้าไปในปราสาทกรุงลงการ่ายเวทย์สะกดให้หลับหมด ครั้นเหาะไปถึงที่บรรทมทัศกัณฐ์กับมณโฑ หนุมานจึงแก้แค้นให้ได้รับความอับอายด้วยการผูกผมทั้งสองแล้วสาปซ้ำ เขียนวิธีแก้ไขถ้าจะให้ผมหลุดจากกันให้นางมณโฑต่อยเศียรทศกัณฐ์สามทีซึ่งถือว่าเป็นอัปมงคลในการที่หญิงจะถูกต้องศรีษะชาย จากนั้นนำลูกหินบดกลับมาถวายพระรามพร้อมสรรพยาและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยแก้ไขให้พระลักษณ์ฟื้นกลับมาได้ กองทัพพระรามจึงคืนกลับพลับพลาด้วยความสวัสดี


เงื่อนไขสำหรับการซื้อบัตร รอบนักเรียน-นักศึกษา

 • ราคาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ต้องไม่เกินปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • ตรวจบัตรนักเรียน-นักศึกษาก่อนเข้าชม หากพบว่าอายุเกินจากที่กำหนดไว้ จะต้องเสียค่าเข้าชมการแสดงอัตราเดียวกันกับการแสดงในรอบประชาชน
 • สงวนสิทธิ์การแสดงในรอบนักเรียน-นักศึกษาไว้ให้เฉพาะนักเรียน-นักศึกษาเท่านั้น
 • บัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา 1 ใบ ใช้ซื้อบัตรชมการแสดงได้ 1 ใบเท่านั้น สามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
 • คณะครูและอาจารย์ผู้คุมนักเรียน ขออนุญาตแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่หน้าประตูก่อนเข้าชมการแสดงทุกครั้ง
 • นักแสดงที่แสดงในรอบนักเรียน จะเป็นนักแสดงคนละชุดกับที่แสดงในรอบประชาชน
 • Group Sale นักเรียน จำนวน 10 คนขึ้นไป ต่อ ครู 1 คน


เงื่อนไขการเข้าชม

 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามเข้าชมการแสดง หากต้องการพาเด็กที่อายุมากกว่า 5 ปีเข้าชม กรุณาซื้อบัตรสำหรับเด็ก บัตร 1 ใบ : ผู้เข้าชม 1 ท่าน
 • ที่นั่ง Wheelchair โปรดแจ้งพนักงานก่อนซื้อบัตร (เฉลี่ยรอบละ 10 คน)
 • สำหรับผู้ที่มาไม่ตรงเวลา จะอนุญาตให้เข้าชมหลังจากการแสดงเริ่มไปแล้วประมาณ 15 นาที เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ชมท่านอื่นๆ
 • สำหรับรอบประชาชนจะเปิดจำหน่ายบัตรชั้น 1 และ ชั้น 2 ก่อน เมื่อจำหน่ายบัตรหมดแล้วจึงจะเปิดจำหน่ายบัตรชั้น 3 ในราคา 400 บาท