การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปี 2562)

การแสดง

การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปี 2562)

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 - วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง ศาลาเฉลิมกรุง

 • clock-white

  ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 15 นาที

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่าย วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร400 Foreigner / 200 คนไทย
แชร์
การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน (ปี 2562)

ผังการแสดง & รอบการแสดง

ศาลาเฉลิมกรุง

ราคาบัตร
400 Foreigner / 200 คนไทย

วันที่แสดง
เวลา
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 13 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 ยกเว้น 14-15 สค.

รายละเอียด

เชิญชมศิลปะการแสดงชั้นสูง การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
พบกับโปรโมชั่นพิเศษ
ครอบครัวคนไทย บัตรราคา 200 บาท / นักเรียน - นักศึกษา ราคา 100 บาท
ตลอดเดือนสิงหาคม – 30 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น
 
ขอเชิญชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง รอบนักท่องเที่ยว เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมาน จัดการแสดงขึ้นตลอดปี ในระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 5 รอบ รอบ 10.30 น. / 13.00 น. /14.30 น. / 16.00 น. และ 17.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้น ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด ในการเผยแพร่ศิลปะการแสดง “โขน” นาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติไทยสู่สายตาประชาคมโลก ซึ่งนอกจากโขนเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยแล้ว สถานที่จัดการแสดงคือ “ศาลาเฉลิมกรุง” เป็นโรงมหรสพหลวงที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่ากึ่งศตวรรษ เปิดดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึง 86 ปี เป็นเสมือนสถาบันสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ นำเสนอการแสดงโขนด้วยรูปแบบของการแสดงอันวิจิตรตระการตา ถูกต้องตามจารีตแบบแผน ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับชมการแสดงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง กระบวนท่ารำสวยงาม รวดเร็ว กระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด ใช้การพากย์เจรจาที่แสดงศิลปะของการเปล่งเสียงเป็นท่วงทำนอง ประกอบด้วยเทคนิคแสง สี ภาพประกอบ ตลอดจนฉากวิจิตรงดงามตระการตาอย่างสมัยใหม่
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชม การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง รอบนักท่องเที่ยว เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “หนุมาน” จัดการแสดงในระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 5 รอบ รอบ 10.30 น. / 13.00 น. /14.30 น. / 16.00 น. และ 17.30 น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง กำกับการแสดงโดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ  ความยาวการแสดงรอบละ 25 นาที พบกับโปรโมชั่นพิเศษ...ตลอดเดือนสิงหาคม – 30 กันยายน 2562 สำหรับครอบครัวคนไทย ซื้อบัตรชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงได้ในราคาพิเศษ 200 บาท นักเรียนและนักศึกษาราคาพิเศษ 100 บาท เท่านั้น (บัตรราคาปกติ 400 บาท) จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร.0-2224-4499 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456
 
นอกจากนี้ โปรโมชั่นพิเศษ...สำหรับนักท่องเที่ยว พระบรมมหาราชวัง สามารถซื้อบัตรเข้าชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงได้ที่จุดจำหน่ายบัตรพระบรมมหาราชวัง ในราคาพิเศษ 500 บาท นักท่องเที่ยวจะได้รับบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีศาสดาราม  และบัตรเข้าชมการแสดงโขน ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งสามารถนำบัตรมาเข้าชมในระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ ได้แก่ รอบ 10.30 น. / 13.00 น. /14.30 น. / 16.00 น. และ 17.30 น. ความยาวการแสดงรอบละ 25 นาที พร้อมมีคำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่ออธิบายเรื่องราวตลอดการแสดง  โดยบัตรเข้าชมการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงมีอายุใช้ได้ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อบัตร พร้อมนี้ศาลาเฉลิมกรุงได้จัดรถบริการรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์ ซึ่งเป็นประตูทางออกของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร 0-2224-4499