มหาดุริยางค์ (ไทย+สากล+พื้นบ้าน) และวิพิธทัศนา

การแสดง

มหาดุริยางค์ (ไทย+สากล+พื้นบ้าน) และวิพิธทัศนา

 • calendar-white

  วันที่แสดง วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

 • pin-linear-white

  สถานที่แสดง โรงละครแห่งชาติ

 • clock-white

  ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

 • calendar-sale-white

  วันเปิดจำหน่ายวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558, 10:00 น.

 • price
  ราคาบัตร
 • ticket-bold-white

  Ticket Status

แชร์
มหาดุริยางค์ (ไทย+สากล+พื้นบ้าน) และวิพิธทัศนา

ผังการแสดง & รอบการแสดง

วันที่แสดง
เวลา
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558

รายละเอียด

กรมศิลปากรร่วมกับ นิด้า (NIDA) รุ่น MPPM-7
เพื่อกิจกรรมการหาทุนจัดสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ขอเชิญชม
มหาดุริยางค์ (ไทย+สากล+พื้นบ้าน) และวิพิธทัศนา
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
ระหว่างเวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

การแสดงประกอบด้วย
การบรรเลงสังคีตประยุกต์(ดนตรีไทย+ดนตรีสากล+ดนตรีพื้นบ้าน) การขับร้องเพลง หลากหลายของศิลปินกิตติมศักดิ์ ศิลปินรับเชิญ ศิลปินแห่งชาติ  นักร้องกรมศิลปากรและนักร้องรับเชิญอีกมากมาย อาทิ

ศิลปินรับเชิญ
 • คุณชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตร นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ คุณมณีนุช เสมรสุต
 • คุณอิสรพงศ์ ดอกยอ ศิลปินรุ่นเยาว์จากสถาบันสอนศิลปะการใช้เสีงและลีลา
 • Star Maker Voice Academy ฯลฯ

ศิลปินกิตติมศักดิ์
 • คุณบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา อาจารย์รัชชนี ชังชู
 • คุณสุนทรี เตรยาภรณ์ คุณพิสมัย บุณยเกียรติ คุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ์
 • คุณสุชาดา สิทธิเสถียรชัย คุณสุปราณี โยธินอุปมัย

การขับร้องเพลง ประกอบด้วยเพลงพระราชนิพนธ์  เพลงไทยสากล เพลงไทยเดิม เพลงสุนทราภรณ์ เพลงสังคีตประยุกต์ ฯลฯ

การแสดงวิพิธทัศนา
รำบุเรงนองตรวจพล รำมังตราตรวจพล การแสดงชุดพระลอตามไก่ ระบำสุโขทัยฟ้อนพน
รำ๔  ภาค โดยศิลปินของสำนักการสังคีตที่ท่านไม่ควรพลาดชม

TTM UPDATE

ดูเพิ่มเติม